Miloš Vymazal: Znamení Draka

Roky Draka
16. února 1904 – 3. února 1905 Drak Dřevo
3. února 1916 – 22. ledna 1917 Drak Oheň
23. ledna 1928 – 9. února 1929 Drak Země
8. února 1940 – 26. ledna 1941 Drak Kov
27. ledna 1952 – 13. února 1953 Drak Voda
13. února 1964 – 1. února 1965 Drak Dřevo
31. ledna 1976 – 17. února 1977 Drak Oheň
17. února 1988 – 5. února 1989 Drak Země
5. února 2000    – 23. ledna 2001 Drak Kov
23. ledna 2012 – 9. února 2013 Drak Voda
10. února 2024 – 28. února 2025 Drak Dřevo
28. ledna 2036 – 14. února 2037 Drak Oheň

Drak

Drak


Poznámka: uvedené dny vycházejí z čínského občanského kalendáře a neodpovídají solárnímu kalendáři, podle kterého začíná většinou rok o několik dní dříve. Přesný výpočet můžete najít v našem on-line kalendáři.

Člověk, narozený ve znamení draka je velkorysý, odvážný, nezkrotnýnezdolný. Zdá se, že jeho energie je nekonečná a překypující – ve skutečnosti tomu však nemusí tak zcela být, protože i Drakova zásoba energie je vyčerpatelná. Člověk Drak je v neustálém pohybu, aktivitě, srší nápady a představivostí. I přes jeho dravost, prudkost a horlivost jej charakterizuje dobromyslnost a ušlechtilost, přímost. Nemá nouzi o široký okruh obdivovatelů, čímž se ctí reprezentuje starou čínskou představu Draka jako uctívaného a obdivovaného tvora, s nímž však není radno pouštět se do boje, protože je neobyčejně mocný a silný. Člověk zrozený ve znamení Draka je silný a rozhodný, ve svých prudkých činech však nikdy nesklouzává do vychytralosti nebo úskočnosti. Naopak, může doplatit na svou důvěřivost. Nezbytností pro jeho život je mít stále nějakou životní náplň. Drak zkrátka musí stále za něco bojovat, něco prosazovat, v něčem vynikat – pokud se tak neděje, energie Draka se obrací proti němu a on se může stát zasmušilým a unaveným tvorem. Nikdy však nesetrvává v depresi a útlumu příliš dlouho, protože jeho mocná energie a sebezáchovný pud jej vždy přinutí „ze všeho se vyhrabat.“

Drak sám o sobě patří k prvku Země a polarita je kladná, čili jangová. V některých zdrojích bývá uváděn nesprávně jako prvek Dřevo.

Drak

Drak


Drak zrozený v roce Vody je méně průbojný než všichni jeho Dračí kolegové, protože Voda sama jako prvek moudrosti a částečně i strachu propůjčuje jinak dravým znamením jemnost a plachost. Vodní drak je nejvíc utišující ze všech Dračích znamení a může proto (narozdíl od ostatních Draků) působit i jako dobrý a moudrý vyjednavač.

Drak narozený v roce Dřeva se honosí dvojnásobností prvku Dřeva. Co to znamená? Dřevo jako nejvíce jangová, čili nejprůbojnější, nejdravější, nejoriginálnější síla ze všech pěti čínských prvků dává hojnost nesmírné tvůrčí energie a je-li násobeno dvakrát, není těžké uhodnout, že člověk Drak s těmito atributy má všechny předpoklady, aby své tvůrčí a originální myšlenky promptně vyjadřoval a začínal realizovat. Všechno zkoumá, je velkorysý, není tak panovačný jako ostatní Draci, ale přece jen zůstává (jako každý Drak) rád centrem dění. Roztěkanost dřeva (větru) mu může komplikovat život přílišným rozmělňováním sil do mnoha aktivit, z nichž žádnou nebude dělat pořádně.

Drak zrozený v roce Ohně je ze všech draků nejotevřenější a nejsoutěživější, takže může být až agresivní. Jeho jádro je – stejně jako u všech Draků – však spravedlivé. Člověk v roce Ohnivého draka je laskavý, oblíbený a zcela uchvacující svým charismatem. Může však díky své jangové síle ohně, bezuzdně šlehajícího vzhůru, být poněkud netaktní, prchlivý, vznětlivý až bezohledný. Pokud se ale naučí tyto vlastnosti ovládat, jeho šarm mu zajistí naprostou oddanost okolí.

Drak narozený v roce Země je poznamenám klidnou a přemítavou esencí Země. Takovýto člověk je družný, společenský, rád řídí věci kolem sebe (ostatně jako všichni Draci). Ze všech Draků je nejméně drsný, protože element Země mu propůjčuje  mírumilovnost, uvolněnost a neuspěchanost. Ze všech Draků umí nejrozumněji uvažovat.

Drak narozený v roce Kovu je nápadný svou nesmírně silnou vůlí. Jelikož jak Draka, tak Kov charakterizuje velká vnitřní síla, není těžké uhodnout, s jak silnou osobností máme v podobě Kovového Draka co do činění. Takový člověk může být vynikajícím vůdcem kolektivu, průbojný a bystrý (k méně pohotovým a schopným však bohužel nemusí být právě nejtolerantnější). Je nesmírně silný a prudký, neústupný a kritický, má nejlepší předpoklady (stejně jako všichni jedinci s převahou Kovu ve svém typu) dosáhnout cílů, které si vytyčil. Může být poněkud přehnaně sebevědomý.

Zdroj textu: Přednášky a prezentace MUDr. Doris Danielová

Další odkazy Čínský kalendář - roky, Solární a lunární kalendář

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Drak
Drak
cz
Drak
Drak
cz
Drak
Drak
cz
Drak
Drak