Miloš Vymazal: Kapesní učebnice akupunktury
Autoři: Ulrich HeckerJörg KastenerKay LiebchenElmar T. Peuker, Angelika Steveling
Vydavatel: Grada

Přehledná učebnice s 367 barevnými vyobrazeními - anatomickými kresbami a fotografiemi - seznamuje se třemi léčebnými systémy akupunktury: body tělními, ušními a spouštěcími.

Kniha má jasný didaktický koncept, body jsou přesně popsány, anatomické kresby a fotografie pomáhají rychlé lokalizaci bodu. Je to praktický návod k provádění akupunktury, který se příliš nezabývá teoriemi a výklady akupunktury, ale popisuje zejména její použití v praxi. Patofyziologicky se publikace zabývá pouze výkladem vzniku spouštěcích bodů a patofyziologií svalové bolesti. Je určena všem, kteří se akupunkturou zabývají, a je velmi lákavá tím, že má naprosto srozumitelnou obrazovou dokumentaci, která je prakticky použitelná ...

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Kapesní učebnice akupunktury
Kapesní učebnice akupunktury