Stanislav Bečka: Nespecifické bolesti čelisti a zubů, často i imitace zánětu trojklaného nervu.
Velmi často způsobené svalovým napětím, úrazem při extrakci zubů či dlouhodobém zubním zákroku..

Psychické potíže: Napětí a stres, skrytá agresivita - zatínání čelisti, skřípání zubama ve spánku aj...

Bolestivé body (trigger points, tender points) ve svalu Musculus temporalis - sval spánkový
Sval spánkový

Sval spánkový


• začátek na "spánkové oblasti" - (hadký list fascia temporalis, planum temporale, facies temporalis ossis sphenoidalis, zadní strana os zygomaticum)

• úpon processus coronoideus mandibulae. Od jehož vnitřní strany jde až ke třetímu moláru

• inervace - Nm. temporales profundi z n. mandibularis ( 3. nervová větev trigeminu - laicky shodné s trojklanným nervem)

• funkce - zvedání dolní čelisti, zadní část svalu - retruze (pohyb zpět v čelisti) podpora pohybů při jídle

V Musculus temporalis existují 4 hlavní spouštěcí areály, které začínají v dolní části svalu, ve výši laterálního očního úhlu, pokračují v myšlené horizontální linii ve směru k uchu. Tyto spouštěcí body jsou aktivovány poruchami z okluzí, přímými traumaty nebo dlouhodobými imobilizacemi, ale též stomatologickými zákroky nebo psychickými faktory, jako je skřípání zubů, stlačování zubů, méně často klimatickými vlivy, jako je průvan či chlad.

Zdroj: Kapesní učebnice akupunktury, Hans-Ulrich Hecker a kolektiv..

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Bolesti čelisti a zubů
Bolesti čelisti a zubů