Miloš Vymazal: Endokrinní orgány, neboli žlázy s vnitřní sekrecí, produkují hormony, které rozesílají do celého těla pomocí krevního řečiště. Nevylučují tedy do vnějšího systému, ale pouze dovnitř.

Mezi endokrinní orgány řadíme následující orgány:
glandula thyroideaštítná žláza;
glandulae parathyroideaepříštítná tělíska;
pars endocrina pancreatisendokrinní část pankreatu (Langerhansovy ostrůvky);
glandula pinealisepifýza (šišinka);
glandulae suprarenalesnadledviny;
glandula pituitariahypofýza (podvěsek mozkový);
hypothalamo-hypofysární systém.
Mezi další endokrinně činné okrsky organismu se počítá difuzní endokrinní systém.

Zdroj Wikiskripta

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com