Miloš Vymazal: Oligofrenie je porucha intelektu projevující se jeho nevratným snížením. Je vrozená, nebo způsobená organickým poškozením mozkové tkáně nebo příslušných buněk před a během početí, nebo během vývoje plodu. Česky je tato porucha nazývána jako slabomyslnost. V psychologických a psychiatrických diagnózách se již příliš nepoužívá a bývá nahrazována pojmem mentální retardace.

Zdroj Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com