Miloš Vymazal: Záprstí (latinsky: Metacarpus) je skupina pěti záprstních kostí (ossa metacarpi, sg. os metacarpi), které tvoří kostru dlaně. Tvarově odpovídají dlouhým kostem, ale řadí se mezi krátké kosti (okolo 10 cm). Rozlišujeme na nich tři části:

základna (basis) – proximální rozšířený konec záprstní kosti, nasedá na corpus
tělo (corpus) – tělo (odpovídá diafýze); má tři plochy: zadní a dvě boční, které jsou směrem k dlani oddělené nevýraznou hranou
hlavice (caput) – distální rozšíření záprstní kosti, na ni nasedají ossa digitorum

Všechny kosti jsou z dorsální strany jsou dobře hmatné. Jsou očíslovány římskými číslicemi od I. do V. směrem od palce (v radioulnárním směru). Prostory mezi záprstními kůstkami se označují jako spatia interossea metacarpea.

Zdroj textu Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Záprstí - skupina pěti záprstních kostí
Záprstí - skupina pěti záprstních kostí