Miloš Vymazal: Pneumonie neboli zápal plic, je akutní nebo chronicky probíhající zánět plicního parenchymu na podkladě infekční, alergické, fyzikální nebo chemické noxy. Většinou představuje akutně probíhající zánět na úrovni respiračních bronchiolů, alveolárních prostor a intersticia. V celosvětovém měřítku jsou pneumonie třetí nejčastější příčinou smrti. Vyvolávající agens bývá rozpoznáno nanejvýš v 50 % případů. Pneumonie patří mezi nejčastější zánětlivá onemocnění vůbec.

Zdroj Wikiskripta

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com