Michaela Klimešová: Anurie je pokles denní diurézy nebo její úplné zastavení.
- u malých dětí je definovaná jako produkce moči 0−0,5 ml/kg/h.
- u dospělých je definovaná jako produkce moči 0−50 ml/den.

Anurie se rozvíjí z oligurie, která jí předchází.

K nejčastějším příčinám anurie a oligourie patří:
- akutní selhání ledvin;
- akutní tubulární nekróza;
- těžká dehydratace;
- šokový stav.

Zdroj: Wikiskripta.eu