Miloš Vymazal: Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organizmu. Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy.
Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou dvojité a mají přední a zadní aspekt. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii. Čakra tuto energii přijímá, pokud se točí ve směru hodinových ručiček (pravidlo pravé ruky: prsty ruky ukazují směr otáčení, palec ukazuje směr proudění energie). Pokud se točí opačně, energii vydává. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.Čakry

Čakry


I. Kořenová čakra
Muladhara čakra
Název: Muladhara (Múládhára), kořenová čakra
Umístění: V poloviční vzdálenosti mezi řitním otvorem a šourkem, popř. na zadní straně děložního hrdla.
Barva: červená, rudá
Vůně: cedr, hřebíček
První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.

II. Sakrální čakra
Swadhisthana čakra
Název: Swadhisthana (Svadhišthána); sakrální čakra
Umístění: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže)
Barva: oranžová
Vůně: ylang-ylang, santal
Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

III. Solar-Plexus čakra
Manipura čakra
Název: Manipura (Manipúra); solar-plexus čakra
Umístění: Zadní aspekt se nachází na úrovni solar plexu na vnitřní straně páteře, přímo za solar plexem, přední aspekt leží na solar plexu.
Barva: žlutá až zlatožlutá
Vůně: levandule, rozmarýn, bergamot
Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

IV. Srdeční čakra
Anahata čakra
Název: Anahata (Anáhata); srdeční čakra
Umístění: Zadní aspekt je na vnitřní straně páteře přímo za středem hrudníku, přední naproti srdci.
Barva: zelená (růžová a zlatá)
Vůně: růžový olej
Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

V. Krční čakra
Vishuddha čakra
Název: Vishuddha (Višúddha); krční čakra; komunikační centrum (čakra)
Umístění: Zadní aspekt leží na spojnici páteře a medully oblongaty, v cervikálním pletenci přímo za krční jamkou, přední se nachází na ohryzku.
Barva: světle modrá (stříbrná, zelenavě modrá)
Vůně: šalvěj, eukalyptus
Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit - vady řeči i prázdné myšlenky.

VI. Čelní čakra
Ajna čakra
Název: Ajna (Adžňá); čelní čakra
Umístění: Přední aspekt - na čele mezi obočím, zadní naproti na temeni hlavy (třetí oko)
Barva: indigově modrá (žlutá, fialová)
Vůně: máta peprná, jasmín
Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

VII. Temenní čakra
Sahasrara čakra
Název: Sahasrara (Sahasrára); temenní čakra
Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
Vůně: kadidlo, lotos
Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.
Citace z Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Miloš Vymazal: Čakry

Předpokládané umístění čaker a bodů podle čínské akupunktury (zpředu a zezadu těla)

I MULADHÁRA kořenová čakra, sakrální plexus, oblast perinea, v úrovni konce páteře,
CV01 huiyin
Huiyin | CV01 - chuej-jin

Huiyin | CV01 - chuej-jin


II SVADHIŠTHÁNA slezinná čakra, hypogastrický plexus, 4-5 cm nad muladhárou,
CV02 qugu -CV04 guanyuan, GV02 yaoshu - GV04 mingmen
Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Mingmen | GV04 - ming-men

Mingmen | GV04 - ming-men


III MANIPÚRA, solární plexus, poblíž páteře v úrovni pupku
CV08 henque - CV12 zhongwan, GV05 xuanshu - GV06 jizhong
Shuifen | CV09 - šuej-fen

Shuifen | CV09 - šuej-fen

Jizhong | GV06 - ťi-čung

Jizhong | GV06 - ťi-čung


IV ANAHÁTA, srdeční plexus, poblíž páteře v úrovni středu hrudníku
CV17 tanzhong, GV11 shendao
Tanzhong, danzhong | CV17 - tchan-čung

Tanzhong, danzhong | CV17 - tchan-čung


V VIŠUDHA, hrdlo, poblíž páteře v úrovni štítné žlázy
CV22 tiantu, GV14 dazhui
Tiantu | CV22 - tchien-tchu

Tiantu | CV22 - tchien-tchu

Dazhui | GV14 - ta-čuej

Dazhui | GV14 - ta-čuej


VI ÁDŽNA, krystal, v úrovni kořene nosu, směrem vzad do lebky
EX-HN03 yintang, GV15 yamen
Yintang | EX-HN03 - Yintang

Yintang | EX-HN03 - Yintang


VII SAHASRÁRA, korunní čakra, uprostřed temene hlavy
GV20 baihui
Baihui | GV20 - paj-chuej

Baihui | GV20 - paj-chuej


Zdroj textu: Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Čakry
Čakry