Euromedia Group: Pokoj s výhledem

Jeden z nejdůležitějších výzkumů ohledně vlivu pozorování přírody na naše zdraví probíhá pod vedením amerického profesora zdravotní péče Rogera Ulricha. Jeho nejznámější práce se jmenuje „Výhled z pokoje může ovlivňovat pooperační hojení“. Na počátku osmdesátých let dvacátého století jako mladý vědec sbíral informace o pacientech, kteří právě podstoupili břišní operaci. Nešlo mu na rozum, jak je možné, že někteří pacienti se rychle uzdravili a byli propuštěni, zatímco jiným trvala rekonvalescence další týden nebo dva.

Jako teenager Ulrich hodně trpěl ataky ledvinové choroby a strávil spoustu týdnů doma. Překonat tyto dny na lůžku mu pomáhal výhled na obrovskou borovici, která rostla za okny. Uvažoval, jestli rozdíl v délce rekonvalescence pacientů má co dočinění s  výhledem z jejich oken. Někteří lidé se dívali na stromy, jiní na cihlovou zeď.

Zjistil, že pacienti, jejichž výhled z pokoje vedl na stromy, se zotavili rychleji než ti, kteří měli výhled na zeď. Ti druzí potřebovali více léků proti bolesti a strávili v nemocnici delší dobu. Častěji také trpěli depresí.

Během novějšího výzkumu, který probíhal v jedné švédské nemocnici, Ulrich náhodně ukazoval pacientům na JIP po operaci srdce sérii obrázků.  Pacienti, kteří se uzdravili snáze, potřebovali méně léků proti bolesti a netrpěli tolik úzkostí a byli zároveň těmi, jimž Ulrich ukazoval fotografie potůčku lemovaného stromy.

Od té doby spousta studií ukázala, že nemocniční pokoj s výhledem do přírody prospívá zdraví. Pacienti s výhledem do zeleně potřebují méně léků a jsou po operaci propouštěni dříve než ti, kteří výhled nemají nebo jejichž okna směřují do zdi.

Ukázka textu z knížky: Šinrin-joku, japonské umění lesní terapie, Dr. Li Qing

Ukázka z knihy vydané Euromedia Group. a.s.
Knihu můžete zakoupit na www.bux.cz
cz
Pokoj s výhledem
Pokoj s výhledem