LucieF: Pět chutí potravin

Chuť potravin je velmi důležitou informací o léčebných účincích a vlastnostech dané potraviny. Tradiční čínská medicína rozlišuje pět chutí - kyselou, hořkou, sladkou, ostrou a slanou. Ne vždy tyto chutě odpovídají reálně vnímané chuti, kterou cítíme při konzumaci dané potraviny - důvodem je to, že chutě jsou přiřazovány potravinám zčásti tak, aby odrážely také vlastnosti dané potraviny. Celá řada potravin má i více než jen jednu chuť (např. ocet je hořký a kyselý).

Každá z chutí pak dle TČM vstupuje do vnitřních orgánů:
* kyselá chuť vstupuje do jater a žlučníku
* hořká chuť vstupuje do srdce a tenkého střeva
* sladká chuť vstupuje do sleziny (slinivky) a žaludku
* ostrá chuť vstupuje do plic a tlustého střeva
* slaná chuť vstupuje do ledvin a močového měchýře.

U jednotlivých chutí můžeme také určit, kam jejich energie v těle směřuje. Ostrá a sladká chuť jsou chutěmi jangovými, které zahřívají a směrují energii ven a do horních částí těla. Kyselá, hořká a slaná chuť jsou chutě jinové, ochlazují a energii směrují dovnitř a do spodních částí.

Všechny chutě by měly být v našem stravování zastoupeny rovnoměrně, dominovat by měla pouze chuť sladká, protože element Země a s ním spojená chuť - sladkost - jsou považovány za nejdůležitější aspekty těla a jeho výživy. Každý den bychom tedy měli primární sladkou chuť doplňovat menším množstvím hořkých, slaných, ostrých a kyselých potravin.

U každého člověka je třeba nastolit rovnováhu chutí. V případě onemocnění je třeba změnit množství pouze dvou chutí, a to tak, že se posílí jedna evidentně potřebná chuť a omezí se druhá, škodlivá chuť.

Zdroj: Paul Pitchford: Přírodní stravou ke zdraví

Další odkazy
Wu wei - patero chutí
Pět prvků
Strava podle elementů
Strava podle TČM
cz
5 chutí potravin
5 chutí potravin