Miloš Vymazal: GB17 正营 / 正營 zhengying, čeng-jing

Další názvy: Horní výživa

Lokalizace: 2,5 cchunu bočně od střední linie hlavy a 2,5 cchunu nad hranicí růstu vlasů

Použití: Bolesti hlavy, nemoci CNS.[1] Zvracení, vertigo, bolesti hlavy a zubů,  místní bolesti, atrofie n. optici, otok obličeje a víček, tiky a kontraktury svalů kolem úst.[2]

Zdroj textu:  Přednášky a prezentace, [1] MUDr. Doris Danielová a [2] Praktická akupunktúra, MUDr. Jozef Šmírala a koletív


GB17, VB17 - zhengying

Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!


Anglický název: Upright Nutrition

Německé názvy: Erschrecken und Angst Rechte Leitung, Hauptlager des Heeres,  Hauptyong

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
GB17 - čeng-jing (Zhengying)
GB17 - čeng-jing (Zhengying)