Miloš Vymazal: GB13 本神 benshen, pen-šen

Další názvy: Kořen ducha

Lokalizace: Půl cchunu nad přední hranicí vlasů, 3 cchuny bočně od GV24. (bod leží na boční straně nad čelem)

Použití: Bolesti hlavy v okcipitální a parietální oblasti, křeče svalů šíje, ramena a lopatky, vertigo, nával krve do hlavy, nespavost, neurastenie.[2]

Zdroj textu:  Přednášky a prezentace, [1] MUDr. Doris Danielová a [2] Praktická akupunktúra, MUDr. Jozef Šmírala a koletív


GB13, VB13 - ben-shen
Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!


Anglický název: Spirit Root

Německé názvy: Ursprung des Geistes, Ursprungs-Geist, Wurzel des Geistes, Die konstellierende, Kraft der Wurzel, Psychische Aktivität des Individuums

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
GB13 - pen-šen (Benshen)
GB13 - pen-šen (Benshen)
cz
GB13 - pen-šen (Benshen)
GB13 - pen-šen (Benshen)