Miloš Vymazal: Znamení Kohouta (Fénix)

Roky Kohouta
22. ledna 1909 – 9. února 1910 Kohout Země
8. února 1921 – 27. ledna 1922 Kohout Kov
26. ledna 1933 – 13. února 1934 Kohout Voda
13. února 1945 – 1. února 1946 Kohout Dřevo
31. ledna 1957 – 17. února 1958 Kohout Oheň
17. února 1969 – 5. února 1970 Kohout Země
5. února 1981 – 24. ledna 1982 Kohout Kov
23. ledna 1993 – 9. února 1994 Kohout Voda
9. února 2005 – 28. ledna 2006 Kohout Dřevo
28. ledna 2017 –  15. února 2018 Kohout Oheň
13. února 2029 –  2.2. 2030 Kohout Země
Kohout

Kohout


Poznámka: uvedené dny vycházejí z čínského občanského kalendáře a neodpovídají solárnímu kalendáři, podle kterého začíná většinou rok o několik dní dříve. Přesný výpočet můžete najít v našem on-line kalendáři.

Prvkem Kohouta je Kov a pól je negativní, tedy jin.

Kohout je nejsebejistější a nejbojovnější znamení zvěrokruhu. Člověk, narozený v jeho roce, je často okolím špatně pochopen a může tím strádat, neboť za maskou agresivity, sebevědomí a ješitnosti často skrývá konzervativnost a touhu po spravedlnosti a klidu.  Potrpí si na majestátnost, atraktivitu, důstojnost a těžko nese ponížení. Dosti obtížně se s ním jedná, protože jeden typ Kohout je extrémně hovorný a nepustí vás ke slovu, druhý typ zase neřekne nic a jen sleduje svým ostřížím zrakem. Není vůbec diplomatický a diskuse s ním je tudíž dosti obtížná. Je-li však středem pozornosti, je šťastný a září v plném lesku a zábavnosti. Je nesmírně odolný a jen tak nepodlehne svým nepřátelům nebo nepříznivým životním podmínkám. Negativní vlastností je častý egoismus a neústupnostneomalenost spolu s přesvědčením, že má stoprocentní pravdu. Spory s okolím Kohouti vyhledávají poměrně rádi a berou je jako formu mentálního cvičení. Velmi rád uspokojuje své velké Já a to se svou sobě vlastní velkou obrazotvorností a představivostí. Přes všechny nedostatky, neomalenosti a určitou militantnost projevu se Kohouti většinou upřímně snaží pomáhat okolí a bývají neúnavní pracovnícidříči.

Kohout narozený v roce Vody je velký intelektuál, jasně myslí, je praktický. Není tak strohý jako ostatní Kohouti a disponuje velkým množstvím energie.

Kohout narozený v roce Dřeva je nejvíce rozpínavým ze všech Kohoutů (to mu propůjčuje prvek Dřeva neboli jangového větru, nejvíce rozpínavý prvek z pěti čínských elementů). Je citlivější a pozornější vůči potřebám okolí než ostatní Kohouti, může se ale ztrácet v chaosu a zmatku, který mu Dřevo- Vítr dodává. Pozitivní je nesobecké sebeobětování pro blaho druhých.

Kohout zrozený v roce Ohně je velmi energický a činorodý. Oheň mu dodává velkou autoritu, sílu a nezávislost. Často dobře realizuje své nadprůměrné schopnosti. I přes prudkost Ohně má vždy ty nejčistší úmysly.

Kohout zrozený v roce Země je zvídavý, přemýšlivý a pečlivý. Prvek Země mu dodává pečovatelské tendence, někdy může svým poučováním okolí být až trochu nepříjemný. Je houževnatý a pracovitý.

Kohout zrozený v roce Kovu je velmi náročný a pilný, má velké duševní schopnosti. Kov mu dodává idealismus a cílevědomost. Měl by dbát na to, aby naslouchal názorům ostatních, protože Kov přidává už tak dost sebejisté osobnosti Kohouta  ještě další sebevědomí, tvrdohlavost a neústupnost.

Zdroj textu: Přednášky a prezentace MUDr. Doris Danielová

Další odkazy Čínský kalendář - roky, Solární a lunární kalendář

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Kohout
Kohout