Jaroslav Vydržel: Solární kalendář - označovaný jako kalendář Xia, byl a je stále spojen se sluncem a jeho pohybem po nebi. Je rozdělen do 24 období (24 Jie Qi) a lépe než lunární kalendář odpovídá tomu co se děje na nebi. Tento kalendář se používá jak v zemědělství tak v rámci čínské metafyziky. Tedy užíváme ho jak v tradiční čínské astrologii tak také ve Feng Shui.

Jieqi | Čínský solární kalendář 2018

Jieqi | Čínský solární kalendář 2018


Jednotlivá období tohoto kalendáře nesou jména podle dění v přírodě (například Velká vedra, probuzení hmyzu, jinovatka), nebo podle zemědělských prací, připadající na to které období (zakládaní klasů a jiné). Počátek tohoto kalendáře je stanoven na moment, kdy slunce na dráze ekliptiky stojí mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Z pohledu západní astrologie je to moment, kdy je slunce v polovině znamení Vodnáře. Pokud bychom to převedli na naše datumy gregoriánského kalendáře je to moment, který nastává každoročně pravidelně kolem 3. února. Solární kalendář tedy pro nás určuje jaké zvířecí znamení vládne roku kdy jsme se narodili. Dělící čára mezi jednotlivými znameními je dána právě tímto momentem. Tedy ať byl podle lunárního (občanského) kalendáře rok jaký chtěl, lidé narození před 3.únorem patří k roku předešlému, lidé narození po 3.únoru patří k následujícímu roku.

Další odkazy
Solárně lunární kalendář online
Čínský lunární kalendář
Začátek čínského nového roku