Miloš Vymazal: Pes

Lunární roky Psa
10. února 1910 – 29. ledna 1911 Pes Kov
28. ledna 1922 – 15. února 1923 Pes Voda
14. února 1934 – 3. února 1935 Pes Dřevo
2. února 1946 – 21. ledna 1947 Pes Oheň
18. února 1958 – 7. února 1959 Pes Země
6. února 1970 – 26. ledna 1971 Pes Kov
25. ledna 1982 – 12. února 1983 Pes Voda
10. února 1994 – 30. ledna 1995 Pes Dřevo
29. ledna 2006 – 17. února 2007 Pes Oheň
16. února 2018 – 4. února 2019 Pes Země
3. února 2030 – 22. ledna 2031 Pes Kov
22. ledna 2042 – 9. ledna 2043 Pes Voda
8. února 2054  –  27. ledna 2055 Pes Dřevo

Poznámka: uvedené dny vycházejí z čínského občanského kalendáře a neodpovídají solárnímu kalendáři, podle kterého začíná většinou rok o několik dní dříve. Přesný výpočet můžete najít v našem on-line kalendáři.

Znamení Psa

Znamení Psa


Prvkem Psa je Země a polarita je kladná, čili jangová. V některých zdrojích bývá uváděn nesprávně jako prvek Kov.

Pes je největším ochráncem práva ze všech znamení zvěrokruhu. Rovný, spravedlivý, čestný a mravný – to je člověk zrozený ve znamení Psa. Své představy o spravedlivém uspořádání světa však může prosazovat až někdy poněkud otravným způsobem. V  hloubi je to však nesmírně čestný a upřímný jedinec, který nemívá postranní úmysly a nevyznačuje se záludností. Dobře vychází s ostatními a není příliš náročný. Ocitnou-li se jeho bližní v potížích, ihned přispěchá s pomocí. Zůstává věrný a lpí na objektech svého zájmu. Často hájí zájmy jiných horlivěji než své vlastní. Pokud se zlobí, nikdy to nebývá zloba zákeřná a brzy ho to většinou přejde. Neustále se snaží chránit veřejné zájmy. Pokud se pustí do boje, odchází jako vítěz. Negativní vlastností Psa je jeho sklon k pesimismu, který však často překrývá svým srdečným vystupováním. Charakteristická pro Psa je tvrdost a houževnatost.

Pes narozený v roce Vody je intuitivní a vnímavější k pocitům druhých než ostatní Psi, je také tolerantnější. Bývá dobrým poradcem a moudrým sudím.

Pes zrozený v roce Dřeva je srdečný a vyrovnaný, příjemný a dobře komunikuje s okolím.Prvek Dřeva mu dodává velkorysost, kterou mohou ostatní Psi postrádat. Rád pracuje v kolektivu.

Pes narozený v roce Ohně je velmi atraktivní a okouzlující, může být až afektovaný. Bývá vemi sexuálně přitažlivý. Vyhledává zábavy, večírky a společenské události, kde exceluje svou výřečností. Oheň mu dodává prudkost a divokost, kterou však použije jen v případě, že je napaden: pak dokáže být velmi nepříjemný. Prvek Ohně v Psovi podněcuje tvůrčí schopnosti a dodává mu skvělé vyjadřování. Jeho srdečné vystupování mu získává všude přízeň.

Pes zrozený v roce Země je nestranný a vzhledem k přítomnosti usmiřujícího prvku Země bývá i dobrým soudcem a poradcem. Je výkonný, schopný, konstruktivní, jedná s rozmyslem, je pečlivý a spolehlivý, má jasně stanovenou hierarchii hodnot. Má vysoké morální principy, je dobrým bojovníkem a umí být velice praktický.

Pes zrozený v roce Kovu v sobě nese element Kovu hned dvakrát – jako Pes i jako prvek roku. Bude proto ještě mravopočestnější a spravedlivější než ostatní Psí kolegové, jeho houževnatost a tvrdost i cílevědomost bude prvkem Kovu ještě více posílena. Takový  Pes bude velmi pevný a neochvějný ve svých názorech a přesvědčení. Negativní může být přílišný sklon ke kritičnosti.

Zdroj textu: Přednášky a prezentace MUDr. Doris Danielová

Další odkazy Čínský kalendář - roky, Solární a lunární kalendář

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Znamení Psa
Znamení Psa