Miloš Vymazal: Osm brokátů vsedě
Popis z knihy Lou Jieho (1850-1907) Ilustrované předpisy pro cvičení Osmi kusů brokátu vsedě a vstoje z roku 1876 (následuje překlad cvičení z knihy An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014).

Část 1: Klapání zubama v hluboké meditaci
Sedni si se zkříženými nohama, s očima zavřenýma a rukama v pěst. Zkoncentruj mysl a medituj. Klapej 36 krát zubama. Polož ruce dozadu na krk a udělej devět tichých dechů. Poté zakryj uši dlaněmi, a poklepávej zadní část hlavy (zátylek) 24 krát prostředníčkem zastrčeným pod ukazováčkem každé ruky.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1 Klapání zubama v hluboké meditaci

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1 Klapání zubama v hluboké meditaci


Část 2: Třesení zátylkem
Stiskni ruce. Zatřes hlavou a rameny dokola 24 krát.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2 Třesení zátylkem

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2 Třesení zátylkem


Část 3: Kloktání slinami a jejich polykání
Obkrouži jazykem ústa 36 krát, abys vytvořil sliny. Zakloktej slinami 36 krát, abys naplnil ústa. Polkni je ve třech polknutích jako bys stlačoval něco tuhého dolů hrdlem.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 3 Kloktání slin a jejich polikání

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 3 Kloktání slin a jejich polikání


Část 4: Masírování Shentang
Nadechni se zhluboka nosem. Po chvíli, tři o sebe ruce až jsou teplé. Masíruj shentang oběma rukama 36 krát. Shentang, tj. jingmen (GB25), odkazuje na dvě nejměkčí oblasti dolní části zad. Dej ruce v pěst a zhluboka se nadechni. Představ si, že se oheň rozšiřuje ze srdce do dantianu, až je tato oblast extrémně horká.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 4 Masírování Shentang

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 4 Masírování Shentang

Poznámka MV: Zde je pozice bodů nejasná. Bod BL44 - shentang, leží na zádech pod pátým hrudním obratlem a bod GB25 - jingmen je na konci posledního žebra. V jiných zdrojich se uvádí, že se jedná o masáž ledvin.
Shentang | BL44 - šen-tchang

Shentang | BL44 - šen-tchang

Jingmen | GB25 - ťing-men

Jingmen | GB25 - ťing-men


Část 5: Otáčení jednou paží jako rumpálem
Skloň hlavu a pokrč lokty. Otáčej levým ramenem a paží 36 krát jako rumpálem. Poté opakuj na pravé straně.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5 Otáčení jednou paží jako rumpálem

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5 Otáčení jednou paží jako rumpálem


Část 6: Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem
Současně otáčej oběma pažemi jako rumpálem 36 krát. Představ si, že se oheň rozšiřuje z dantianu do hlavy. Zhluboka se nadechni nosem, a poté natáhni zkřížené nohy dopředu.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6 Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6 Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem


Část 7: Držení nebe a tlačení na vrchol
Sedni si se zkříženými nohama a s prsty na rukou propletenými. Natáhni ruce nahoru jako kdybys držel nebe, a potom zatlač na vrchol (temeno hlavy). Opakuj 9 krát. Když zvedáš ruce nahoru, vyviň maximální sílu jako když držíš něco extrémně těžkého. Současně, vytáhni horní část těla a pas nahoru až do nejzašší meze.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7 Držení nebe a tlačení na vrchol

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7 Držení nebe a tlačení na vrchol


Část 8: Naklonění se dopředu a stisknutí (obejmutí) chodidel
Natahuj ruce dopředu, abys 20 krát stisknul (obejmul) oblouky chodidel. Poté se posaď s nohama zkříženýma a rukama v pěst. Shromáždi v ústech sliny. Kloktej s nimi a poté je spolkni. Opakuj celý postup 24 krát. Představ si, že se oheň z dantianu šíří směrem nahoru tělem. Chvíli seď v klidu.
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 8 Naklonění se dopředu a stisknutí chodidel

Osm kusů brokátu vsedě - pozice 8 Naklonění se dopředu a stisknutí chodidel


Připravil: Rostislav Balner; zdroj  An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Osm brokátů vsedě - celé cvičení
Osm brokátů vsedě - celé cvičení