Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7: Držení nebe a tlačení na vrchol

Sedni si se zkříženými nohama a s prsty na rukou propletenými. Natáhni ruce nahoru jako kdybys držel nebe, a potom zatlač na vrchol (temeno hlavy). Opakuj 9 krát. Když zvedáš ruce nahoru, vyviň maximální sílu jako když držíš něco extrémně těžkého. Současně, vytáhni horní část těla a pas nahoru až do nejzašší meze.

Připravil: Rostislav Balner; zdroj  An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014


Jiný popis

Cvik 7: Podpírání oblohy s propletenými prsty

Turecký sed, dlaně směřují nahoru. Propleteme prsty a přitlačíme malíky k břichu, zvedáme k hrudi a postupně přetáčíme, vrátíme ruce zpět na břicho. Opakujeme 9x. Nádech při zvedání rukou, při spouštění výdech.

Cíl: protažení páteře

Zdroj: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti, Ondřej Matthew Pešek, Bakalářská práce, 2012

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7 Držení nebe a tlačení na vrchol
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7 Držení nebe a tlačení na vrchol
Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - zvedání, tlačení na vrchol hlavy a držení chodidel

Existuje více variant tohoto cvičení, uvádíme jednu z mnoha možností. V této variantě jsou spojené pozice 7. a 8.

Cvičení 7: Pokračujeme od cvičení 6. Spojíme ruce a zvedneme je nad hlavu dlaněmi vzhůru. Představujeme si, že něco zvedáme a tlačíme to vzhůru (3 vteřiny), pak otočíme ruce dlaněmi dolů a dotkneme si vrcholku hlavy. Tlačíme ruce dolů a hlavu nahoru (3 vteřiny). Oddělíme ruce, předkloníme se a chytneme se za prsty nohou. Kolena jsou napřímená a táhneme za prsty (3 vteřiny). Postup opakujeme 9x. 

Zdroj: Osm kusů brokátu, Dr. Yang Jwing-ming

Následuje cvičení 8

Ukázka 10:50-14:00, cvičení 7
Autor: Dr. Yang Jwing-Ming 

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 7
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 7