Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6: Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem

Současně otáčej oběma pažemi jako rumpálem 36 krát. Představ si, že se oheň rozšiřuje z dantianu do hlavy. Zhluboka se nadechni nosem, a poté natáhni zkřížené nohy dopředu.

Připravil: Rostislav Balner; zdroj  An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014


Jiný popis

Cvik 6: Otáčení trupu na obě strany

Poloha stejná jako u cviku 4. Natáčíme levé rameno dopředu a pravé dozadu, vrátíme se zpět a otáčíme na druhou stranu. Opakujeme 36x a postupně zvětšujeme úhel otáčení. Levou dlaň položíme na spodní část břicha, pravou na hřbet levé ruky, zavřeme oči a představujeme si, že se plameny rozprostírají z dolní části břicha a pokračují vzhůru mezi lopatkami až k vrcholu hlavy. Natáhneme nohy před sebe, uvolníme na nohách svaly. Stiskneme rty a třikrát se hluboce nadechneme.

Cíl: stimulace čchi a zvýšení citlivosti

Zdroj: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti, Ondřej Matthew Pešek, Bakalářská práce, 2012

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6 Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6 Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem
Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - otáčející se dvojité kolo (levý a pravý rumpál)

Existuje více variant tohoto cvičení, uvádíme jednu z mnoha možností.

Cvičení 6: Pokračujeme od cvičení 5. Natáhneme nohy pohodlně na podlahu. Ruce jsou mírně předsunuté, dlaně otočené dolů. Pohybujeme pažemi ve svislém kruhu. Pohyb vychází z ramen, jako bychom točili rukama koly. Otáčíme 9x v jednom směru a pak 9x v opačném.

Zdroj: Osm kusů brokátu, Dr. Yang Jwing-ming

Následuje cvičení 7

Ukázka 8:35-10:50, cvičení 6
Autor: Dr. Yang Jwing-Ming 

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 6
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 6