Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5: Otáčení jednou paží jako rumpálem

Skloň hlavu a pokrč lokty. Otáčej levým ramenem a paží 36 krát jako rumpálem. Poté opakuj na pravé straně.

Připravil: Rostislav Balner; zdroj  An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014


Jiný popis

Cvik 5: Otáčení trupem na jednu stranu

Turecký sed, pravá ruka je na kyčli, levá dlaň pod pupkem. Díváme se před sebe a natáčíme levé rameno dopředu, pravé dozadu, spolu s hlavou. Opakujeme 36x.

Cíl: protažení páteře

Zdroj: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti, Ondřej Matthew Pešek, Bakalářská práce, 2012

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5 Otáčení jednou paží jako rumpálem
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5 Otáčení jednou paží jako rumpálem