Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2: Třesení zátylkem

Stiskni ruce. Zatřes hlavou a rameny dokola 24 krát.

Připravil: Rostislav Balner; zdroj  An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014


Jiný popis
Cvik 2: Otáčení nebeského pilíře

Turecký sed, pravou dlaň položíme na levou ve výši pupku s prsty lehce pokrčenými. Otáčíme hlavu doleva a díváme se dozadu co nejdále po dobu 1-2 sekund. Prohodíme dlaně a otočíme hlavu na druhou stranu. Opakujeme 24x.

Cíl: protažení krční páteře, posílení sluchu

Zdroj: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti, Ondřej Matthew Pešek, Bakalářská práce, 2012

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2 Třesení zátylkem
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2 Třesení zátylkem
Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě

Existuje více variant tohoto cvičení, uvádíme jednu z mnoha možností.

Cvičení 4a: Pokračujeme od předešlého cvičení 3. Ruce přesuneme dolů do klína. Dlaně směřují pohodlně nahoru. Ramena držíme nehybně, hlavou otočíme vlevo a pak vpravo 24x.

Zdroj: Osm kusů brokátu, Dr. Yang Jwing-ming

Následuje cvičení 4b.

Ukázka 3:30-5:15, cvičení 4a
Autor: Dr. Yang Jwing-Ming 

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 4a
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 4a