Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1: Klapání zubama v hluboké meditaci

Sedni si se zkříženými nohama, s očima zavřenýma a rukama v pěst. Zkoncentruj mysl a medituj. Klapej 36 krát zubama. Polož ruce dozadu na krk a udělej devět tichých dechů. Poté zakryj uši dlaněmi, a poklepávej zadní část hlavy (zátylek) 24 krát prostředníčkem zastrčeným pod ukazováčkem každé ruky.

Připravil: Rostislav Balner; zdroj  An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014


Jiný popis
Cvik 1: Držení hory Kchunlun oběma rukama

Turecký sed, s chodidly mířícími nahoru. Uvolněné tělo a koncentrovaná mysl. Pohled směřuje před sebe. Stiskneme lehce zuby 36x se špičkou jazyka na patře a krátce si odpočineme. Potom si zakryjeme uši dlaněmi, prsty roztáhneme do vějíře, a ukazováky a prostředníky lehce bubnujeme 24x na zadní část lebky. Vnímáme vibrace a dýcháme hluboce, klidně a pomalu.

Cíl: rozvíjení ducha a čištění mozku, aktivace zubních nervů a ledvin

Zdroj: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti, Ondřej Matthew Pešek, Bakalářská práce, 2012

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1 Klapání zubama v hluboké meditaci
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1 Klapání zubama v hluboké meditaci
Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu vsedě
Existuje více variant tohoto cvičení, uvádíme jednu z mnoha možností.

Cvičení 1: Sedíme se skříženýma nohama a soustředíme se na svůj solar plexus. Hlavu vnímáme jakoby zavěšenou, hrudník je uvolněný a volný. Pas a páteř je v pohodlné příjemné pozici. Ruce držíme v klíně, ústa jsou zavřená a zuby se lehce dotýkají. Dýchání je plynulé a rovnoměrné. Vnímáme pocity ve středu tan-tchienu (solar plexus). Měli bysme meditovat 3-5 minut.

Cvičení 2: Klepněte zuby dohromady 36x. Pokud se vytvoří slina, polkněte ji. Pak spojíme ruce a držíme se za týl hlavy. Posunujeme hlavu vzad, zatímco táhneme ruce vpřed. Nadechujeme, když se napínáme, vydechujeme když se uvolňujeme. Opakujeme 9x.

Cvičení 3: Zakryjeme si uši dlaněmi, s prostředníky na oblasti dutiny (bodu) Nefritového polštáře (pod vnějším týlním hrbolem). Dáme ukazováky na prostředníky a louskáme jimi aby narazili na hlavu. Cvičení se nazývá "zvuk nebeských bubnů". Opakujeme 24x. Můžeme klepat oběma prsty současně nebo střídat prsty.

Následuje cvičení 4a.

Zdroj: Osm kusů brokátu, Dr. Yang Jwing-ming

Ukázka: 0:00 - 3:30, cvičení 1-3
Autor: Dr. Yang Jwing-Ming 

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 1
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 1
cz
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 2
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 2
cz
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 3
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 3