Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu (baduanjin, 八段錦) - zdravotní účinky

Podle výsledků analýzy osmi randomizovaných kontrolovaných studií má cvičení Osmi kusů brokátu významný účinek na snížení krevního tlaku, krevní glukózy, triglyceridů a LDL cholesterolu a zlepšuje hladinu HDL cholesterolu. Cvičení rovněž napomáhá ke zlepšení psychického zdraví (např. zlešuje symptomy při depresích a úzkostných stavech) a kvality života a má pozitivní vliv i na kvalitu a délku spánku u starších lidí. U žen cvičení zlepšuje předmestruační symptomy (fyzické i psychické).

Připravil: Rostislav Balner, 2018

Další odkazy
Osm kusů brokátu - historie

Ukázky cvičeníIng. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu - zdravotní účinky (Baduanjin)
Osm kusů brokátu - zdravotní účinky (Baduanjin)