Miloš Vymazal: Osm kusů brokátu (baduanjin, 八段錦) - historie

První zmínka o cvičení Osmi kusů brokátu pochází z období dynastie Song (960–1279), kdy je vysmíváno v díle Yijian zhi (Slyšeno a zapsáno Yijianem), od Hong Maie (1123-1202), což zároveň svědčí o popularitě cvičení a jeho rozšíření. V Yijian zhi se vypráví o adeptovi, který se ke svému zděšení dozvídá, že Osm kusů brokátu může vést k předčasné smrti. Tato znepokojující novina je k němu přinesena sluhou, který se ukazuje býti taoistickým mudrcem v převleku.

První detailnější popis cvičení Osmi kusů brokátu nastiňuje kompendium vnitřní alchymie (neidan) a pěstování života (yangsheng) ze 12. století Dao shu (Osa cesty) od Zeng Zaoa (?-1155). Původních osm technik vsedě k stimulaci čchi se objevuje dále v největší sbírce učení vnitřní alchymie (neidan) Xiuzhen shishu (Deset knih o pěstování dokonalosti, DZ 263), která se datuje do 13.-14. století. Cvičení je v něm připisováno dvěma nesmrtelným Zhongli Quanovi a Lü Dongbinovi (teprve později, zhruba v 19. století, začalo být cvičení spojováno s pololegendárním generálem Yue Feiem 1103–1142). U každého brokátu obsahuje text dvě části – obecný popis a detailní komentář. Stejný popis s obrázky se objevuje i v mingské příručce Chifeng sui (Morek rudého fénixe, 1579) a s rozsáhlejšími komentáři i v díle z období dynastie Qing nazvaném Neiwai gong tushuo jiyao (Sesbírané základy a ilustrované popisy vnitřních a vnějších praktik). Podle nich je Osm kusů brokátu směsicí vedení vnitřní čchii a jednoduchých fyzických pohybů, které jsou založeny na hluboké koncentraci a meditaci a slouží k „spalování těla“ (fenshen) – důležité metodě vnitřní alchymie, která slouží k odstranění nemocí a démonických vlivů, které brání ve vstupu do meditativních stavů potřebných pro završení nesmrtelného embrya.

Připravil: Rostislav Balner, 2018

Další odkazy
Osm kusů brokátu - zdravotní účinky
Osm*ba duan jin

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu - historie (Baduanjin)
Osm kusů brokátu - historie (Baduanjin)
Miloš Vymazal: Cvičení je popsáno také v díle Xiuling yaozhi (Základní význam pěstování dlouhověkosti) malíře a hudebníka Leng Qiana (cca 1310-1371), v Gao Lianově díle Zunsheng bajian (Osm esejí o tom, jak být v souladu s životem, 1591) a Hu Wenhuanově díle Leixiu yaojue (Základní tajné instrukce pro sebe-kultivaci, 1592).

Cvičení tradičně obsahuje verzi vstoje i vsedě. Verze vstoje pochází z období dynastie Ming (1368–1644), kdy bylo cvičení Osmi kusů brokátu velice populární a objevovalo se včetně obrázků jak v knihách o pěstování života, tak i v praktických domácích příručkách. V současnosti se cvičí obě verze, nicméně verze vstoje je mnohem rozšířenější.

Na počátku dynastie Ming (1368–1644) se z Osmi kusů brokátu vyvinula také forma Dvanácti kusů brokátu. Technika Dvanácti kusů brokátu byla integrována rovněž do šaolinského klášterního režimu (životosprávy).

Připravil: Rostislav Balner, 2018

Zdroje:
1. Chinese Healing Exercises The Tradition of Daoyin, 2008
2. The Shaolin Monastery History, Religion and the Chinese Martial Arts, 2008
3. The Encyclopedia of Taoism, 2008
4. An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014
5. Kung-Fu or Tauist Medical Gymnastics, 1895
6. Visual Representation and Oral Transmission of Yangsheng Techniques in Ming China, Asian Medicine 7, 2012
7. Effect of Baduanjin exercise for hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, 2015
8. Comprehensive review: Effects of Baduanjin on mental health: A comprehensive review, 2015
9. The effect of a simple traditional exercise programme (Baduanjin exercise) on sleep quality of older adults A randomized controlled trial, 2011
10. Baduanjin exercise improved premenstrual syndrome symptoms in Macau women, 2014
11. A Systematic Review and Meta-Analysis Baduanjin Qigong for Health Benefits Randomized Controlled Trials, 2017

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm kusů brokátu - historie (Baduanjin)
Osm kusů brokátu - historie (Baduanjin)