Miloš Vymazal: Zunsheng bajian 遵生八牋 - Osm rozprav o umění života, 1591

Autor: Gao Lian 高濂
Celý název: Yashangzhai Zunsheng bajian  雅尚齋遵生八箋
Anglický název: The Eight Treatises on Following the Principles of Life

Dílo o yangsheng z pozdních Ming od Gao Liana (alias Shenfu 深甫, také Ruinan Daoren 瑞南道人, cca 1527-1603, narodil se v Qiantang – dnes Hangzhou, provincie Zhejiang).

Dílo je příkladem toho, jak se yangsheng stal v pozdní dynastii Ming součástí kultury literátů. Skládá se z osmi knih, které jsou rozděleny na 19 pojednání.

1. Qingxiu miaolun jian 清脩妙論箋
2. Sishi tiaoshe jian 四時調攝箋
3. Qiju anle jian 起居安樂箋
4. Yannian quebing jian 延年卻病箋
5. Yinzhuan fushi jian 飲饌服 食箋
6. Yanxian qingshang jian 燕閒清賞箋
7. Lingmi danyao jian 靈秘丹藥箋
8. Chenwai xiju jian  塵外遐舉箋

Zdroj: Nourishing Life, Cultivation and Material Culture in the Late Ming: Some Thoughts on Zunsheng bajian 遵生八牋 (Eight Discourses on Respecting Life, 1591)

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Zunsheng bajian - Osm rozprav o umění života (Zunsheng bajian)
Zunsheng bajian - Osm rozprav o umění života (Zunsheng bajian)
Miloš Vymazal: Zunsheng bajian - Osm rozprav o umění života

Podle díla nejlepší částí dne pro cvičení je ráno. Představovali si totiž, že během spánku čchi a krev stagnují v některých částech těla. Praktici yangsheng věnovali pozornost hladké cirkulaci čchi a krve v těle už od starověku, blokáda se podle nich projevuje bolestí. Klapání zubama a kloktání slin jsou cvičení úzce spjata s taoismem. Tuto praxi podporovali Ge Hong (281-341) a Tao Hongjing (456-536). Věřili, že sliny jsou základní tekutinou těla (yuye).Polykání slin bylo předepisováno k vyživování vnitřních orgánů a k osvěžení (posílení) těla.

Oblečení by mělo být přizpůsobeno ročnímu období.

Strava by měla být založena na třech jídlech denně. Snídaně by se měla skládat ze dvou misek řídké kaše, následované zeleninou. Člověk by se měl vyvarovat ostře kořeněné, syrové a chladné potravě. Na oběd by se člověk neměl přejídat (jíst podle velikosti svého žaludku), opět jídel silné chuti by se měl vyvarovat, mohou poškodit pět vnitřních orgánů. Po obědě může člověk vypít jeden až dva šálky čaje. Pak by si měl vykloklat ústa čajem, aby se zbavil zůstatků jídla mezi zuby. Večeře by měla být zvolena na základě toho, na co má člověk chuť, a měla by být doprovázena několika šálky alkoholu, který může napomoci harmonizovat meridiány, ale člověk by nikdy neměl opít. Gao Lianův stravovací plán je založen hlavně na konzumaci pravidelného množství jídla zvoleného podle vlastní chuti. Člověk se musí vyvarovat přemíře (excesům). Čaj i alkohol jsou prospěšné jen v umírněném množství.

Cvičení dělil na vnitřní (v interiéru) a venkovní. Vnitřní jsou zejména ta po jídle, jako chůze dokola po místnostiposílení trávení doprovázená jemnou masáží břicha. Venkovní chůze může být praktikována jako samotářská (samostatná) aktivita. Chůze lesem (s holí v ruce) je dobrá pro cirkulaci krve. Také doporučoval doprovázení hostů do zahrady na krátké procházky, sbírání květin pro výzdobu pracovny.

Zdroj: Nourishing Life, Cultivation and Material Culture in the Late Ming: Some Thoughts on Zunsheng bajian 遵生八牋 (Eight Discourses on Respecting Life, 1591)

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Miloš Vymazal: Co se týká spánku, Gao Lian považoval zimní večery jako ideální pro četbu poezie nebo beletrie. Člověk by měl chodit spát mezi 9-11 večer (podle ročního období, v zimě dříve). Hlava domácnosti by měla chodit později kvůli zlodějům a požárům. Starší lidé náchylní k chladu by měli mít ohřívadlo s horkou vodou k nahrátí ložního prádla a ohřátí chodidel. Před spaním by člověk neměl přemítat o minulých a budoucích problémech, ale pouze o příjemných myšlenkách. Pro léčbu nočních můr (těžké sny) doporučoval 3 qiany rumělky (zhusha) umístit v červeném hedvábném pytlíku u vrcholu hlavy, současně dát do polštáře trochu pižma. Nebo doporučoval před spaním číst nahlas Vasanta-vayantī (Poshan po Yandi) 21 krát (vliv budhismu). Rumělku (cinnabar, sulfid rtuťnatý) doporučoval i Bencao gangmu od Li Shizhena z roku 1593 jako prospěšný duchu, k uklidnění ducha hun a po a k tonifikaci čchi a zlepšení zraku, k zahánění špatných duchů.

Shanren (muž hor). Shanren se během dynastie Ming stal sebeproklamovanou identitou. Mnozí z nich byli opravdovými učenci, zatímco jiní se prezentovali jako shanren z důvodů společenských a jiných výhod.

Shiying znamená skrytý neboli samotářský učenec žijící v městském nebo příměstském (provinciálním) prostředí, byla další populární forma sebeidentifikace (sebeoznačení) těch členů vrstvy literátů, kteří se nedostali do úřednické pozice. Gao Liangova filosofie yangsheng zahrnuje aktivní účast ve společnosti a rodinném životě (na rozdíl od stezky odloučenostibudhismu a taoismu). Ráno by např. měla hlava rodiny dohlédnout na vzdělávání jeho dětí. Odpoledne je věnováno setkávání s přáteli a známými, ale je potřeba se vyhýbat sporným tématům jako politika a finance. Naopak shanren se zajímá o zachování zdraví a o příslušné teorie, které podporují zdravý životní styl a vyhýbá se věcem, které narušují jeho klid. Spánek, čtení poezie, povídání si s přáteli a provozování hudby na strunný nástroj qin byly preferovány před náročnými debatami.

Gao Lianův denní režim kultivace zahrnuje konzumaci několika tonizujících léčiv. Pilulky a tonika byly běžnou součástí taoistické medicíny. Ráno, poté co člověk vstane, předepisuje dvě až tři sousta baihe tang (odvar z cibule lilie), léčebné polévky, poté pilulky na podporu sleziny a žaludku a zharmonizování jejich činnosti. Před spaním by člověk měl vypít odvar k odstranění hlenů a pro prevenci stagnace čchi. Také doporučuje zapálit vonnou tyčinku (kadidlo) z cangzhu (magnólie), což zahání zlé duchy.

Zdroj: Nourishing Life, Cultivation and Material Culture in the Late Ming: Some Thoughts on Zunsheng bajian 遵生八牋 (Eight Discourses on Respecting Life, 1591)

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Miloš Vymazal: Gao Lian využívá syntézu konfuciánských, budhistických a taoistických myšlenek, čímž zachovává populární Sanjiao trend. Klapání zubama, polykání slin je taoistického původu, pálení vonných tyčinek a recitování motliteb je budhistického původu, základní přístup je však konfuciánský. Ať už odloučený od společnosti nebo ne, člověk se nemůže vyhnout společenské odpovědnosti, přičemž morální sebekultivace zůstává nejvyšším cílem. Termín yiyang obsahuje jak yangxing tak yangshen (kultivaci ducha). Yangxing zahrnuje jak tělo tak i temperament (povahu, náturu). Může být praktikován v každém aspektu každodenního života. Yangshen zdůrazňuje kultivaci ducha skrze emocionální rovnováhu a intelektuální angažovanost (zapojení). Chůze, spánek, psaní, malování, čtení, hraní šachů nebo hraní na hudební nástroj, meditace nebo cestovní, to vše jsou aktivity, které mohou být nasměrovány k tomuto cíli, přičemž stále slouží svému společenskému účelu vrstvy literátů. Šíření konfuciánských společenských hodnot ve vzdělávání a rodinných záležitostech bylo jedním z klíčových rozlišujících rysů „popularizačního“ hnutí yangsheng v období pozdní dynastie Ming.

Pozoruhodným rysem režimu (životosprávy) v Zunsheng bajian je představa těla ne jako omezeného v určitém prostoru, ale rozšiřujícího se a pokračujícího ve všech aspektech života. Yangshengové texty a klasická díla o zdraví nabízejí mnoho předpisů pro všechny aspekty každodenního života – pro spánek, sezení, cvičení, umývání se, stravování nebo sex. Jejich cílem je zpomalení procesu stárnutí a zachování energie mládí. Pravidla mají jak morální tak fyzický praktický rozměr. Základním cílem je odstranění konfliktu mezi tělem a myslí. Jestliže jsou pravidla dodržována správně, tělo a mysl dosáhnou zhongyong (harmonie) jak ve vnitřním, tak i vnějším světě. Poté bude dosaženo cíle vyhnání nemocí, posílení těla a prodloužení života.

Od nejstarších časů čínští lékaři a ti kdo praktikovali yangsheng věnovali velkou pozornost hrozbám pro zdraví, které představovaly(sezónní) změny ročních období a změny prostředí. Ve starých textech najdeme vnější příčiny nemocí (waiyin) a vnitřní příčiny (neiyin) a bu nei/waiyin (přičina ani vnitřní ani vnější). Tyto koncepty společně se šesti excesy prostředí (liuyin), sedmi emocemi (qiqing), pěti typy únavy (wulao), šesti druhy krajností (liuji), sedmi typy zranění (qishang) a prázdnota a vyčerpání (xusun) nebyly omezeny pouze na medicínskou sféru, ale byly široce rozšířeny v čínské společnosti.

Kuriyama si všimnul, že medicína ve starověkém Řecku řešila především nadbytek neboli shi, zatímco ve starověké Číně převažovaly především obavy z xu neboli nedostatku (prázdnoty). Obavy z onemocnění z prázdnoty (xu) se rozvinuly především jako odpověď na životní styl, který byl příliš pohodlný a dobře zajištěný. Jinými slovy shesheng shu (umění hygieny - zdravovědy) bylo zacíleno na vyvážení zdravotních potřeb a životosprávy bohatých vrstev.

Například cvičení Ming tiangu (Zvučení nebeských bubnů) – poklepávání na zadní straně hlavy, které Gao lian zahrnul do svého traktátu mělo za úkol odhánět zlé duchy a démony, když jste byli vzhůru a v noci.

Zdroj: Nourishing Life, Cultivation and Material Culture in the Late Ming: Some Thoughts on Zunsheng bajian 遵生八牋 (Eight Discourses on Respecting Life, 1591)

Další odkazy
Víření nebeských bubnů - ukázka cvičení

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Miloš Vymazal: Tradiční kultura yangsheng je založena na umění předpisů a metod (fangshu), hluboce ovlivněného teoriemi a koncepty z čínské medicíny jako např. prázdnota (xu) nebo z taoismu jako např. jing (klid, tichost, nehybnost), yuhua cheng xian (stavání se nesmrtelným), changsheng bu lao (dlouhý život bez stárnutí). Ale během Ming yangshengneexistoval v izolaci od zbytku společnosti a jeho vysoce rozvinuté materiální kultury. Proto navíc ke komplilacím ze starodávných textů se Gao Lian zabýval takovými věcmi výzdoba interiéru, zahradnictví, cestování, gurmánstvím (haute cuisine) a sbíráním antikvit.

Gao Lian mluví o yiyang dong (šťastná péče a použití nástrojů). V této sekci nabízí rozsáhlý seznam vybavení, které může mít vztah k zachování zdraví. Seznam má více jak 30 položek používaných k budhistickému uctívání. Ve svém čase bylo kontroverzní do jaké míry byl Gao Lianův yangshengový režim (životospráva) svázán se zbytkem každodenního života a literátským kultem znalectví (záliby, connoisseurship). V předmluvě k Zunsheng bajian obhajuje Tu Long Goa Gianův zjemnělý materialismus, který může vést ke kritice ve smyslu, že mysl má být prázdná, a všechny nicotnosti by měly být podřízeny pravidlům a významu umění života. Aby se začátečníci zbavili svých zvykových připoutaností, léčiva a artefakty popisované Gao Lianem byly používány dočasně k soustředění mysli namísto toho, aby se nepřítomně (neurčitě) potulovala. Když praktikující dosáhnul vyšší úrovně, měly by se stát irelevantní. Gao Lianovy myšlenky odrážejí Zhangwu (postradatelné věci - superfluous things) v knize Zhangwu zhi od Wen Zhenhenga (1585-1645). V době Ming byly knihy o yangsheng nejen prostým vyjádřením autorova zájmu o daný předmět, ale rovněž komerčním produktem, který byl prodáván v souladu s požadavky trhu.

Zdroj: Nourishing Life, Cultivation and Material Culture in the Late Ming: Some Thoughts on Zunsheng bajian 遵生八牋 (Eight Discourses on Respecting Life, 1591)

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com