Miloš Vymazal: 神封 shenfeng, šen-feng - KI23, Uzavření ducha
Bod na meridiánu ledvin

Anglický název: Spirit Seal

Další odkazy
 KI dráha ledvin
KI - šaojinová dráha ledvin
KI23 - shenfeng, šen-feng

Shenfeng*
KI*

Shenfeng | KI23 - šen-feng

Shenfeng | KI23 - šen-feng


Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com