Miloš Vymazal: Regulace jin a jangu

Nadbytek jangu způsobuje oslabení jin a nadbytek jin způsobuje oslabení jangu.

Nadbytek jangu, resp. jangové syndromy, se projeví především neklidem, horečkou, zarudlostí v obličeji, suchem v ústech, žízní, rychlým pulzem, zatímco nadbytek jin, resp.jinové syndromy, se projeví vyčerpaností, únavou, bledostí v obličeji, chladem v končetinách, bledým jazykem s tenkým bílým povlakem a tenkým pulzem.

Nadměrná horkost (jang) poškozuje jinovou esenci, což může způsobit např. žízeň, zatímco nadměrný chlad (lin) poškozuje jangovou čchi, což se projeví např. již chladem v končetinách apod. Při léčbě se pak vypouštění nadměrné horkosti nebo rozptylování chladu provádí metodami odstranění nadbytku a zmírnění převahy příslušného aspektu. Při regulaci převahy jin nebo jangu by mělo být vzato do úvahy, zda se navíc nejedná současně o stav nedostatečnosti (prázdnoty) jin nebo jangu. Když je např. jin nedostatečná a jang současně v nadbytku, je třeba současně redukovat jang a tonifikovat jin, se současným rozptylováním chladu a zahříváním jangu.

Zdroj textu: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Regulace jin a jangu
Regulace jin a jangu
Miloš Vymazal: Nedostatečnost jin je v podstatě selháním jin při ovládání jangu, což se projeví syndromem prázdné horkosti (neboli syndromem horkosti z nedostatečnosti [prázdnoty] jin nazývaným někdy také syndrom horkosti typu sü) a nadměrnou aktivitou jangu, která je způsobena nedostatečností jin (to znamená, že jang se stal nadměrným díky úbytku jin).

Při nedostatečnosti (prázdnotě) jangu selhává jang při ovládání jin, což se projeví syndromem prázdného chladu (neboli chladu z nedostatečnosti jangu, jemuž se někdy říká také syndrom chladu typu sü a nadměrnou aktivitou jin způsobenou nedostatečností jangu (jin se stala nadměrnou díky tomu, že ubylo jangu). To znamená, že nadměrná aktivita jangu způsobená nedostatečností jin by měla být léčena tonifikací jin, aby došlo k ovládnutí nadměrného jangu, zatímco chlad (jin) způsobený nedostatečností jangu by měl být léčen tonifikací jangu, aby došlo k ovládnutí nadměrné jin.

V případě nedostatečnosti (prázdnoty) obou, by měl být tonifikován jang i jin. V praxi se např. používají k doplnění jangové čchi orgánů cang-fu (zangfu) zádové přepravní body (šu-süe) a k doplnění jinové čchi orgánů cang-fu (zangfu) přední sběrné body (mu-süe).

Jin a jang jsou také považovány za základní princip při rozlišování syndromů. V širším slova smyslu jsou metody jako zmírnění nedostatečnosti (prázdnoty) tonifikací, vypouštění nadbytku, rozptylováni chladu zahříváním, regulace výživné a ochranné čchi a podpora čchi a krve vlastně metodami regulování jin a jangu. Také různé techniky manipulace používané v akupunktuře jsou v podstatě pouze regulací jin a jangu, poněvadž vyváženost těchto dvou aspektů je základním předpokladem pro zachování lidského zdraví a akupunktura je pouze metodou, jejímž hlavním úkolem je znovunastolení této rovnováhy jin a jangu v lidském organismu, a tudíž navrácení zdraví.

Zdroj textu: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com