Miloš Vymazal: Sun Simiao 孫思邈 (581-682)
známý lékař tradiční čínské medicíny dynastie Sui a Tang. Pocházel z Huayuanu, v prefektuře Jingzhao. V mládí byl vynikajícím studentem  a dokázal výborně diskutovat o různých taoistických filosofických naukách. Hrál stěžejní roli ve vývoji čínské medicíny, alchymie a umění pěstování života yangsheng 養生. V kontextu náboženského taoismu je zajímavý tím, že se podle životopisů z 10. stol. stal nesmrtelným a později i jedním z bohů lékařství v rámci taoistického panteonu.

Díla:
1. Beiji qianjin yaofang 備急千金要方 (Zásadní recepty za tisíce zlaťáků pro naléhavé případy), známé pod zkráceným názvem Qianjinfang 千金方 (Recepty za tisíce zlaťáků)
2. Qianjin yifang 千金翼方 (Přepracované recepty za tisíce zlaťáků)


Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Sun Simiao (Sun Simiao)
Sun Simiao (Sun Simiao)
Miloš Vymazal: Sun S-miao (Sun Simiao. 581-682) byl vynikajícím lékařem v období dynastii Suej (Sui) a Tchang. (Tang) a je autorem spisů Čchien-ťin jao-fang (Qianjin yaofang / Předpisy za tisíc zlatých) a Čchien-ťin i-fang (Qianjin yifang / Doplňky k Předpisům za tisíc zlatých).

Pocházel z Chua-jenu (Huayan), který leží v dnešní provincii Šan-si (Shanxi) v západní Číně. V mládí odešel na horu Tchaj-paj (Taibai Shan), která leží poblíž jeho rodiště. Měl úzký vztah k taoismu a buddhismu a většinu svého dlouhého života strávil v horách.

Velký důraz kladl na lékařskou etiku, jak dokládá i pasáž z první kapitoly spisu Čchien-ťin jao-fang (Předpisy / Recepty za tisíc zlatých, 652 n.1.), ve které praví: „Když přijde někdo hledajíc pomoc, lékař by se neměl vyptávat na jeho postavení nebo bohatství, věk nebo se ohlížet na jeho krásu nebo mít osobní pocity vůči tomuto člověku, jeho rase nebo jeho duševním schopnostem. Měl by všechny pacienty léčit jako sobě rovné, jakoby byli jeho vlastními blízkými příbuznými." Po své smrti byl Sun S'-miao uctíván jako Jao-wang (Yaowang) neboli „Král léčiv". [Překlad úryvku z předmluvy k Čchien-ťin jao-fang. Viz Fabrizio Predagio nebo kniha P. Unschulda Medical Ethics in Imperial China (kde je předmluva uvedena celá).].

Zdroj textu: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Stanislav Bečka: Sun Simiao, ( 孙思邈, 孫思邈) Král léčiv (药王, Yaowang) je považován za objevitele 13 akupunkturních bodů "démonů". Pomocí těchto bodů se léčily nemoci, u kterých se věřilo, že vznikly pomocí "posednutí" (spirit possession) (a) na základě nadbytku hlenu, či vniknutí větru, chladu, horka a vlhka. Věřil, že tyto body formují naše porozumění v sama sebe, či sebeuvědomění se.

Další odkazy
5063

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz