Miloš Vymazal: Představení pěti zvířat jako jednotná (ucelená) sestava se v historických pramenech objevuje poprvé ve 3. stol. n. l v oficiální biografii slavného lékaře Hua Tuo, konkrétně v Sanguo zhi (Záznamy Tří království), kde hovoří ke svému žáku Wu Pu: Já sám jsem vyvinul série cvičení, které jsem pojmenoval Představení pěti zvířat. Pět zvířat jsou tygr, jelen, medvěd, opice a pták. Praktikování představení (her zvířat) pomáhá odstraňovat choroby a zvyšuje (zlepšuje) funkčnost končetin a kloubů. Kdykoliv je v těle pociťována choroba, mělo by být praktikováno jedno ze zvířat, až se člověk mírně zpotí. Pokud je pocení silné, člověk by měl postiženou část těla pokrýt práškem. V pravý čas se tělo stane lehčím a více uvolněným, a vrátí se zdravá chuť k jídlu (apetit).

Z těchto záznamů je zřejmé, že v době dynastie Pozdních Han bylo Představení pěti zvířat známo a praktikováno jako sestava léčebných cviků, která podporuje pocení a cirkulaci krve a čchi.

Nicméně, první popis skutečné praxe se objevuje teprve během dynastie Tang, přičemž se nachází v díle Yangxing yanming lu, které je připisováno Tao Hongjingovi (456-536) a ve stejné verzi i v díle Laojun yangsheng jue. U každého ze zvířat je vyžadován pouze jeden typ pohybu (většinou v podřepu, kromě cviku ptáka, kde je první část vstoje), cvik je opakován sedmkrát. Cvičení má být energické, až do zpocení. Cviky nejsou spojeny s žádnou kosmologickou entitou, ani specifickým orgánem nebo částí těla. I když se cviky liší od těch současných, procvičují stejné nebo podobné tělesné partie.

Představení pěti zvířat v sestavách pohybů jednotlivých zvířat (což je blíže jeho současné podobě) se poprvé objevuje v Chifeng sui (Marrow of the Red Phoenix) – kolekci technik dlouhověkosti od Zhou Lüjinga z roku 1578. Dílo se skládá ze tří sekcí: techniky dýchání a vedení qi, sestavy cvičení a spánková cvičení. Představení pěti zvířat se objevuje ve druhé sekci a blíží se tomu, jak se cvičí dnes.

Stejná verze se nachází v díle Fushou danshu (Elixir Book on Long Life and Good Fortune) z roku 1621. Textově stejná verze, ale s ilustracemi ukazujícími ženského cvičence se nachází v díle Wuqin wu gongfa tushuo (Illustrated Explanation of the Five Animals’ Dance Practice). Na rozdíl od tangské verze, jsou všechny cviky v této sestavě prováděny vstoje, na rozdíl od moderních verzí obsahují pouze jeden až dva pohyby pro jeden cvik (zvíře) a kladou velkou váhu na vnitřní uvědomování a meditativní vedení čchi. Není zde žádná kosmologická souvztažnost s pěti vnitřními orgány, nicméně text specifikuje léčebné účinky a nejvíce ovlivněné oblasti těla.

Je zřejmé, že tato verze byla předchůdcem moderních sestav. Stejně jako současné verze, Ming-Qingská praxe Představení pěti zvířat spojovala tygra se silou a celkovým posílením (uzpůsobením) těla, medvěda s protahováním dolní části zad a záležitostmi ledvin, jelena s šíjí a rameny a mentálním klidem, opici s hbtitostí (čilostí) a kroucením větví a ptáka (později se stal jeřábem) s lehkostí a zvedáním k nebesům. Současně zůstal zachován počet předepsaných opakování (obvykle sedm), a doporučení cvičit až do zpocení.

Zdroj: Chinese Healing Exercises The Tradition of Daoyin, 2008

Další odkazy
Představení pěti zvířat - historie 2

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com