Miloš Vymazal: Shen (šen) - duch, vědomí

Pojem šen, duch, v medicínském kontextu v širším smyslu slova znamená projev života jako takového, zatím co v užším smyslu označuje vědomí, psychiku a její aktivity. Duch šen sídlí v srdci a krvi.

Zdroj: KČM I/161,167 KČM IV/13

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com