Miloš Vymazal: Mrtvění neboli dřevěnění končetin

Charakteristickými příznaky tohoto stavu jsou pocity mravenčení nebo až ztráta citu v končetinách.

1. větrný chlad vnikl do drah na končetinách
Je zvýšená citlivost na chlad a průvan.
T: vypustit škodliviny, doplnit řádnou čchi.

2. větrné hleny vnikly do drah končetin
Přidává se pocit tíhy, typický pro hleny a špatnou funkci sleziny, nevolnost, těžká ramena.
T: doplnit slezinu! Kromě toho samozřejmě vypouštět škodlivost.

3. vlhká horkost vnikla do drah končetin
Přidává se pocit horka.
T. přidávat ochlazení.

4. zrodil se vnitřní vítr jater (z emocí nejčastěji)
Pacient je neklidný a hněvivý, mívá závratě, mžitky před očima.
T: harmonizovat játra.

5. prázdnota čchi a krve
Přidává se silná únavabezvládnost končetin, které brní a jsou skoro necitlivé na dotek.
T: silné doplnění sleziny, čchi a krve.

Zdroj textu: Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová; KČM IV/194 Vladimír Ando

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Dotazování se na končetiny - mrtvění končetin
Dotazování se na končetiny - mrtvění končetin