Miloš Vymazal: U chlapce ve věku osmi let emanace jeho varlat [ledvin  - nebylo rozdílu ve výrazu] je plně vyvinuta, jeho vlasy se prodlužují a mění se jeho chrup.

Ve věku 16 let je emanace jeho varlat hojná a počítá se sekrece semene. Má hojnost semene a tuto se snaží rozptýlit; a jestliže v tomto ohledu dojde k setkání mužského a ženského elementu v pravý čas, může dojít k početí dítěte.

Ve věku 24 let emanace jeho varlat jsou regulovány, jeho svaly a kosti jsou pevné a silné, objevily se poslední zuby a muž dosáhl svého vrcholu.

Ve věku 32 let jeho svaly a kosti jsou v plném lesku, jeho tělo je zdravé a on sám je dokonale schopný a plodný.

Ve věku čtyřiceti let emanace jeho varlat počíná slábnout a on začíná ztrácet vlasy, vypadávají i prvé zuby.

Ve věku čtyřiceti osmi let je jeho mužná síla omezena či vyčerpána, vrásky se počínají objevovat v jeho tváři a vlasy spánků počínají prokvétat stříbrem.

Ve věku 56 let moc jeho jater ochabuje, jeho svaly již nedokáží fungovat naplno, sekrece semene je vyčerpána, ubývá jeho vitality, jeho tělesné schopnosti začínají zanikat.

Ve věku 64 let pak ztrácí své vlasy i svůj chrup.

Ledvinám vládne živel vody, který přijímá a shromažďuje sekreci „pěti orgánů" a „šesti vnitřností". Je-li „pět orgánů" hojně naplněno, jsou schopny rozptylovat sekreci, avšak, jsou-li v tomto stadiu vyprahlé, kvalita svalů i kostí klesá. Z nedostatku základních sekretů vlas na spáncích prošedává, tělo podléhá potížím, postava již není přímá a není více schopen dávat život potomkům."

Zdroj: KLASICKÁ KNIHA O VNITŘNÍ MEDICÍNĚ OD ŽLUTÉHO CÍSAŘE HUANG TI NEI CHING SU WEN; časopis Československá akupunktura 6/1991, překlad: MUDr. Miroslav Procházka

Další odkazy
Žena - sedmička v životním cyklu ženy

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Muž - osmička v životním cyklu muže
Muž - osmička v životním cyklu muže