Miloš Vymazal: Císař se tázal: „Když lidé dosáhnou vysokého věku, nemohou dát život dítěti. Je to proto, že vyčerpávali své síly v nepravostech anebo je tato příčina dána během přírody?"

Ch'i Po odpověděl: „Když dívka dosáhne sedmi let věku, zmnoží se emanace ledvin, začne výměna chrupu, její vlas se stává delším.

Dosáhne-li čtrnáctého roku věku, začíná menstruovat a stává se schopnou početí, pohyb procházejícího pulsu je mocný. Menstruace přichází ve svůj čas, dívka je tedy schopny dát život dítěti.

Jakmile tato dívka dosáhne dvacetijedna let věku, emanace jejích ledvin je pravidelná a podřízená řádu, objevují se poslední zuby a stává se plně zralou.

Jakmile žena dosáhne věku dvacetiosmi let, její svaly i kosti jsou pevné, její vlasy dosahují své plné délky a její tělo je kvetoucí a plodné.

Jakmile žena dosáhne 35 let věku, puls indikující oblast „Slunečního světla" se mění, do tváře se jí vkrádají vrásky a vlasy počínají vypadávat.

S dosažením 42 let věku puls „tří Jangů" v dolní části těla mění svou kvalitu k horšímu, celá tvář je vrásčitá a vlasy počínají šednout.

Ve věku 49 let již nemůže otěhotnět a kvalita velkého průchozího pulsu se počíná vytrácet. Menstruace je již vyčerpána a brány pravidelného krvácení nebudou již dlouho otevřeny, celé tělo ztrácí své kvality a není již schopna rodit potomky.

Zdroj: KLASICKÁ KNIHA O VNITŘNÍ MEDICÍNĚ OD ŽLUTÉHO CÍSAŘE HUANG TI NEI CHING SU WEN; časopis Československá akupunktura 6/1991, překlad: MUDr. Miroslav Procházka

Další odkazy
Muž - osmička v životním cyklu muže

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Žena - sedmička v životním cyklu ženy
Žena - sedmička v životním cyklu ženy