Miloš Vymazal: Pročišťování - syndromy horkosti a resuscitace

Při pročišťování horkosti a při resuscitaci (při synkopě, mdlobách) se používají body Žen-čung (renzhong, GV26) a dvanáct bodů studánek (ťing-süe), kterými jsou: LU11, HT09, PC09, LI01, TE01 a SI01 na obou stranách, jež jsou nabodávány vypouštěcí metodou nebo metodou nabodávání s vypuštěním malého množství krve.

Zdroj: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Shuigou | GV26 - šuej-kou

Shuigou | GV26 - šuej-kou

Shaoshang | LU11 - šao-šang

Shaoshang | LU11 - šao-šang

Shaochong | HT09 - šao-čchung

Shaochong | HT09 - šao-čchung

Zhongchong | PC09 - čung-čchung

Zhongchong | PC09 - čung-čchung

Shangyang | LI01 - šang-jang

Shangyang | LI01 - šang-jang

Guanchong | TE01 - kuan-čchung

Guanchong | TE01 - kuan-čchung

Shaoze | SI01 - šao-ce

Shaoze | SI01 - šao-ce


Další odkazy:
Pročišťování
Pět přepravních bodů - body studánky (ťing-süe)
Bezvědomí, kolaps, šok

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com