Miloš Vymazal: Nemoci z vnitřních příčin
Nemoci z patera vnitřních škodlivostí – příčinou je špatná funkce nebo prvotní slabost orgánů cang, ne klima. V důsledku této slabosti se uvnitř orgánu zrodí chorobný vítr, oheň, vlhko, sucho nebo chlad. Mohou se podle pravidel rození, hlídání, pokořování aj. roznést po všech orgánech. Nutné je nemoc rozpoznat včas, pak už se často nedá moc léčit, nejhůř se léčí srdce a ledviny, zvlášť když jsou nemocné oba orgány.

Vnitřní a zevní příčiny nemocí mohou mít podobné příznaky, vnitřní nemoci nemají první příznaky, prudký nástup nemoci, např. chřipku, horečku, třesavku. Vnitřní syndromy na rozdíl od vnějších nemají horečky a vyvíjí se pomalu. Čím slabší jsou vnitřní orgány, tím víc jsou napadnutelnější zevními klimatickými škodlivinami a tak vznikají nemoci kombinované – většinou prázdný cang (prázdnota jinu nebo jangu nebo už obou) a na to nabalená plnost zevní škodliviny, tady se těžko diagnostikuje a léčí.

Příčiny vzniku vnitřních škodlivostí: nerovnováha mezi jinem a jangem, disharmonie krve a čchi, slabá esenciální čchi.

Patero vnitřních rozvracečů:
- vítr zrozený v játrech v důsledku chybění jinu jater (vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda, závratě, červené oči) nebo hněvu – uvnitř se hýbe větrná čchi (rodí se vnitřnívítr – játra), při sedavém zaměstnání je potřeba každých 15-20 minut provádět protahovací cvičení (ruka nad hlavu s úklonou do boku) kvůli protažení meridiánu jater a žlučníku.

- oheň zrozený v těle jako výraz pozdního stadia nemoci (jinová chronická nemoc se obrací ve svůj opak, jasná mysl jeden den před smrtí, pokud je týden před smrtí, zemře pacient na následky léčby) – uvnitř se rodí oheň = horkost (horko 5 srdcí + horko v kostech, nespavost, rudý jazyk, rudý obličej)

- vlhko zrozené ve slezině a žaludku špatnou stravou, necvičením a starostmi – uvnitř se rodí vlhké kaly (vnitřní vlhkost, slabý jang, srážení do TAN, nabaluje se chlad, slezina a žaludek)

- sucho zraní plíce, dehydratuje je,chybí jin plic – zranění tekutin dá vznik suchu (plíce, žaludek, tlusté střevo, prázdnota jinu), makrobiotická strava způsobuje sucho v těle

- chlad se zrodí v ledvinách v důsledku chybění jangu ledvin – zevnitř se rodí chlad (slezina, ledviny)

Zdroj textu: Vypracované otázky ke zkouškám, Hana Hamplová

Další odkazy
Patero vnitřních škodlivostí - vítr
Patero vnitřních škodlivostí - oheň
Patero vnitřních škodlivostí -  vlhkost
Patero vnitřních škodlivostí -  sucho
Patero vnitřních škodlivostí - chlad

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Patero vnitřních škodlivostí - jak vznikají
Patero vnitřních škodlivostí - jak vznikají