Miloš Vymazal: Orgánové hodiny
Vitální energie čchi má za úkol vyživovat všechny části těla a proto mezi nimi harmonicky neustále dokola protéká. Za 1 den urazí cestu všemi drahami (meridiány) a zároveň i orgány s dotyčnými meridiány svázanými. Pak se celý cyklus opakuje, celý život, dokud jedinec nezemře.

Orgánové hodiny

Orgánové hodiny


Čchi začíná svůj oběh v dráze plic, kde její kvantita narůstá mezi 3-5 hodinou ranní (proto také při poruchách čchi plic vznikají nejčastěji záchvaty dusivého kašle a astmatické záchvaty!).

Mezi 5-7 hodinou ranní se přesunuje její maximum do dráhy a orgánů tlustého střeva (v tuto dobu bychom tedy správně měli jít na stolici, abychom žili co nejvíce v harmonii s koloběhem naší vitální energie).

Od 7-9 hodin koluje čchi nejvíce v dráze žaludku: je to ideální čas na snídani.

V čase 9-11 hodin je maximum čchi ve slezině: i to je vhodná doba k požití potravy, protože žaludek i slezina se právě na vstřebání a zpracování potravy významně podílejí.

Od 11-13 hodin cirkuluje maximum čchi v dráze a orgánu srdce. Je to zároveň doba, kdy bývá z celého dne nejvíce teplo a proto by si nemocní s vysokým tlakem čiporuchou srdce měli dávat pozor na vystavování se přímému horku a slunci právě v této době. 

V době od 13-15 hodin obíhá nejvíce čchi v dráze a orgánu tenkého střeva. Jelikož se tenké střevo též výrazně účastní na vstřebávání potravy, je to další vhodný čas na jídlo, nejlépe oběd.

Mezi 15-17 hodinou je nejvíce čchi v dráze a orgánu močového měchýře: proto k vylučování toxinů z těla cestou moči je nejvhodnější volit požití drenážních prostředků k tomuto účelu (např. čaj z bylin čistících tělo od odpadních látek) právě na tuto dobu.

Od 17-19 hodin proudí nejvíce čchi v dráze a orgánu ledvin: rovněž i v tuto dobu je vhodné zařazovat „čistící kúru“.

Od 19-21 vrcholí naplnění čchi v dráze a orgánu obalu srdce (někdy též nazývaného perikard nebo osrdečník). Přeloženo do srozumitelného jazyka, tato dráha a orgán souvisí hlavně s psychikou.
Doba je vhodná k tomu, aby člověk pomalu přestal aktivně pracovat, odpočíval a zvolna se chystal na ulehnutí ke spánku

Mezi 21-23 hodinou vrcholí naplnění dráhy a orgánu trojitého zářiče čchi. Je to doba ideální hlavně na ošetřování bolestí v jejím průběhu, a to zvláště revmatického původu (týká se to především bolestivých stavů ramene, paže, předloktí a drobných kloubů ruky), dále ale též ušních, zubních a očních potíží, což logicky plyne z toho, kudy dráha probíhá. Jinak vzhledem k tomu, že modernější pojetí akupunktury (např. elektroakupunktura dle Dr. Volla, EAV, přisuzuje „trojitému zářiči“ hlavně funkce žláz s vnitřní sekrecí, platí pravidlo, že v tuto dobu by člověk už rozhodně neměl jíst, aby příslušné žlázy měly možnost potravu zkonzumovanou ve dne náležitě zpracovat a věnovat se tvorbě hormonů a nikoli být zatěžovány rozkládáním potravy čerstvě snědené. Zde je i vysvětlení důvodu, proč jídlo zkonzumované „na noc“ jde nejvíc „na kila“.

Od 23-1 hodin vrcholí proudění čchi v dráze a orgánu žlučník. (V tuto dobu bývá hodně žlučníkových záchvatů).

Mezi 1-03 hodinou ranní je maximem čchi naplněna dráha (a orgán) jater. Jelikož játra souvisí velmi úzce s emocemi člověka, je to i doba, při níž se často budí lidé trpící depresemi, rozháranými emocemi či stressem.

Nu a od 3-5 hodin putuje maximum čchi opět do plic a tak se celý cyklus stále a stále opakuje. Toto jsou tzv.orgánové hodiny, o nichž jsme se již zmínili, nyní je vám však jejich význam jistě bližší a srozumitelnější.
Citace z knihy Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová


Orgánové hodiny drah a jejich zkratky:
DvouhodinaOrgánČínský názevAnglický názevZkratkaPrvek
03-05 hplíceLungLUkovjin
05-07 htlusté střevo大肠Large intestineLIkovjang
07-09 hžaludekStomachSTzemějang
09-11 hslezinaSpleenSPzemějin
11-13 hsrdceHeartHToheňjin
13-15 htenké střevo小肠Small intestineSIoheňjang
15-17 hmočový měchýř膀胱BladderBLvodajang
17-19 hledvinyKidneyKIvodajin
19-21 hobal srdce心包PericardPCoheňjin
21-23 htrojitý zářič三焦Trippel energizerTEoheňjang
23-01 hžlučníkGall BladderGBdřevojang
01-03 hjátraLiverLRdřevojin

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Orgánové hodiny
Orgánové hodiny
Miloš Vymazal: Orgánové hodiny jsou pro akupunkturisty užívající klasická pravidla nezbytnou vědomostí. Energie proudící 12 meridiány během 24 hodin projde vlastně všemi funkčními orgány a její postup je jako vlna na níž je energetické maximum. To znamená, že v určitý čas orgán pracuje nejintensivněji. Názvy meridiánů nevystihují funkční a vlivový rozsah, ale na přiřazení významů snadněji pochopíme jejich funkci.

Orgánové hodiny

Orgánové hodiny


Tedy mezi 01 – 03 hod. vrcholí činnost jater. Jde vlastně o detoxikační činnost s redistribucí tekutin. Je velmi důležité si uvědomit vhodnost podaných hepatoprotektivních léků krátce předem. Pozdní večerní zátěž alkoholem, kávou či tuky je krajně nevhodná.

Mezi 03 – 05 hod. vrcholí činnost plic. V tomto čase je nízký TK, mozek je zásoben minimálně, tělo má nejpomalejší aktivitu ale zbystřuje sluch. Jde o pozdní REM fáze spánku. Ledviny minimalisují. Při neurotisaci nastupují divoké sny spojené s dechovou tísní. Dochází k uvolňování karbonylhemoglobinu z vazby na CO a k regulaci prokrvení horní poloviny těla. Profusní poty u hormonálních poruch a skrytých plicních závad.

Mezi 05 – 07 hod. vrcholí funkce tlustého střeva, TK stoupá, pulsová frekvence také, motilita střeva se zvyšuje. Dochází k zástavě absorpce tekutin, k tonisaci a zvýšení rychlosti peristaltiky. U cyklofrenie manická fáze je výraznější.

Mezi 07 – 09 hod. vrcholí funkce žaludku charakterizovaná balancí vegetativních inervací, v tomto období podpora sympatiku. Stoupá psychická aktivita, klesá citlivost pro bolest, roste srdeční aktivita. Acidobasická rovnováha v optimu. Optimální čas pro léčení vředové choroby akupunkturou.

Mezi 09 – 11 hod. je čas maxima pro slezinu a slinivku, intensivní absorbce a distribuce živin, vychytávání hemu a uvolňování nových krvinek, vysoká aktivita leukocytů. Optimální doba pro infusní a transfusní léčbu.

Mezi 11 – 13 hod. je čas srdečního meridiánu. Hlavní funkce je neurovegetativní stabilisace, tendence harmonisace, snižuje se napětí, je tendence ke klidu. Současně se prohlubují poruchy srdečního rytmu a infarkty v tomto čase jsou výrazně nebezpečnější. Je vhodné u risikových osob zavést monitoring a aplikovat antiarytmika.

Mezi 13 – 15 hod. období tenkého střeva je charakterisováno nízkou energetickou aktivitou. Reakce jsou obleněny. Optimální doba k léčení neuralgií a paréz v obličeji a CC a CB syndromu akupunkturou.

Mezi 15 – 17 hod. maximum meridiánu močového měchýře, v tomto období stoupá glykaemie, zlepšuje se nervosvalová regulace a aktivita, zvyšuje se diuresa, zvyšuje se teplota a regulace teploty je rychlá. Je dobře snášena fyzická zátěž. Ideální doba pro rehabilitaci a nácvik léčení pohybových poruch.

Mezi 17 – 19 hod. dominuje meridián ledvin lépe označeno nadledvinek, lépe se tak popisuje jejich, v tuto dobu funkční dominance. Poruchy jsou charakterisovány tmavou pigmentací kůže,tělesnou slabostí, přecitlivělost na chlad, nočním pocením, nízkým tlakem.  Význačné úspěchy s moxováním podle pravidla matka–syn.

Mezi 19 – 21 hod. jde o meridián perikardu (dříve oběh–sex) v něm jsou psychické reakce obvykle nejrychlejší, tento meridián je určující pro harmonizaci funkcí jiných meridiánů, srdeční činnosti, smyslových poruch. V této době se nejlépe daří akupunktura příznaků typických pro symptomatologii klimakteria.

Od 21 do 23 hod. dominuje meridián tří ohňů, zjednodušeně období etáží parasympatického nervu. Vrcholí regulace vegetativního systému hrudní a břišní dutiny, nastává pokles tlaku i tělesné teploty, významné snížení schopnosti koncentrace, tonus psychiky je nízký.Užití akupunktury na tento meridián v orgánovém časovém optimu je nevýhodné, protože je tento meridián spojen vlivem (typově) s meridiánem tenkého střeva tak požadovaný vliv provádíme podle pravidla oposice ve 13 hodin s použitím pátého bodu srdeční dráhy a příslušných bodů dráhy tenkého střeva. Hodí se zejména při poruchách spánku, předráždění, nesnášenlivosti větru a vlhka a zánětů v obličeji a krku.

O době 23–01 hod. orgánová dvouhodina žlučníkového meridiánu, období detoxikační činnosti, vyplavování žluči do střeva, snižuje se aktivita spánku a obnovuje se citlivost smyslových orgánů, typické období snů, které mají diagnostický význam. Lidé s dlouhodobým psychickým stresem se budí a jsou neklidní z pocitu ohrožení na zdraví. V této době se nejlépe uplatní večer vypitéočistné čaje s choleretickým a hepatoprotektivním účinkem.

Zdroj: Biorytmy člověka v celostním pojetí, MUDr. Václav Vydra  Bulletin Acupunctura Bohemo Slovaca 2013/1

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Orgánové hodiny
Orgánové hodiny