Miloš Vymazal: Zahřívání

Metody zahřívání se používá pro zahřátí drah a odstranění obstrukcí neboli bloků z drah, k zahřátí a doplnění jangové čchi, k zahřátí středního zářiče [tan-tchienu] z důvodu vypuzení chladu a pro obnovu jangu při jeho kolapsu atd. Používá se především při vnitřních syndromech chladu, jak povahy plné (nadbytku), tak i povahy prázdné (nedostatečnosti).
Moxování - zapalování moxy na jehle

Moxování - zapalování moxy na jehle

Moxování na soli - CV8

Moxování na soli - CV8


Obecně používanými metodami jsou následující:
1. Odstranění chladu z drah zahřátím
2. Pro zahřátí středního zářiče z důvodu rozptýlení chladu
3. K obnově jangu při jeho kolapsu

Zdroj: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com