Miloš Vymazal: ST11 氣舍 qishe, čchi-še

Další názvy: Sídlo energie

Lokalizace: Pod ST10, v jamce mezi dvěma hlavami (a úpony hlav) kývače hlavy (m. sternocleidomastoideus).

Použití: ST10 a ST11 nejsou příliš často užívané body, ale lze jich výhodně využít při obrnách svalů krku a místních bolestech – a to všemi způsoby práce s meridiány.

Zdroj textu: prezentace a přenášky MUDr. Doris Danielová


ST11, MA11, E11, G11 - qi-she
Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
ST11 - čchi-še (Qishe)
ST11 - čchi-še (Qishe)