Aku... receptář: Červený obličej - výběr akupunkturních bodů

HT07,
SI18,
GB05,
GV20, GV22, GV23


Quanliao | SI18 - čchüan-liao

Quanliao | SI18 - čchüan-liao

Shenmen | HT07 - šen-men, brána ducha

Shenmen | HT07 - šen-men, brána ducha

Xuanlu | GB05 - süan-lu

Xuanlu | GB05 - süan-lu

Baihui | GV20 - paj-chuej

Baihui | GV20 - paj-chuej

Shangxing | GV23 - šang-sin

Shangxing | GV23 - šang-sin

Editoval aku-receptar (10.09. 2017 15:19)

Poznámka: Akupunkturní body uváděné v tomto příspěvku pocházejí z neznámého samizdatu ze 70. let minulého století. Původní zdroj byl pravděpodobně německý vzhledem ke značení bodů v původnímu textu. S ohledem ke stáří textu nemusí být seznam bodů aktuální a zcela bez chyb.