Miloš Vymazal: Léčba nervozity a zmírnění stresu
Masáž bodu Hegu (che-ku, LI4), Shenmen (šen-men, HT7), Neiguan (nej-kuan, PC6), Sanyinjiao (san-jin-ťiao, SP6) a Taichong (tchaj-čchung, LR3) při nervozitě a nespavosti.

Jedná se o masáž uvedených bodů, která slouží ke zmírňování nervozity a při potížích s usínáním. Každý bod na pravé i levé straně těla (tj. každý bod se nachází jak na levé, tak i na pravé straně těla) masírujeme resp. hněteme bříškem palce (případně ukazováku nebo prostředníku) na ruce, nejprve 100krát (zhruba 1 minutu) ve směru, a poté 100krát (opět zhruba 1 minutu) proti směru hodinových ručiček. Hnětení provádíme kolmo k povrchu pokožky. Hnětení by mělo být jemné a stejnoměrné a nemělo by docházet k tření povrchu pokožky. Tato technika hnětení se čínsky nazývá roufa (žou-fa). Masáž bodů je možno provádět také technikou stlačení, kdy bod pozvolna stlačíme kolmo bříškem prostředníku (ukazovák je přitisknutý a mírně pokrčený po straně prostředníku jako podpora), zhruba 2-3 sekundy držíme stlačený, a poté tlak uvolníme, načež celý postup opakujeme. Stlačení v jednom bodě provádíme zhruba 30-40krát. Tato metoda se čínsky nazývá dianfa (tian-fa). Masáž uvedených bodů (na obou stranách) hnětením nebo stlačováním provádíme jednou až dvakrát denně (vhodné je provádět před ulehnutím ke spánku), přičemž body masírujeme v následujícím pořadí: Hegu (che-ku, LI4), Shenmen (šen-men, HT7), Neiguan (nej-kuan, PC6), Sanyinjiao (san-jin-ťiao, SP6) a Taichong (tchaj-čchung, LR3). Nyní tedy podrobněji k jednotlivým bodům, v pořadí, v jakém jsou masíróvány.

HEGU (che-ku, LI4)
Bod Hegu neboli v překladu Spojené údolí, se nachází v oblasti mezi první a druhou kostí záprstní resp. mezi palcem a ukazováčkem, na úrovni středu druhé kosti záprstní. Z tradičních funkcí tento bod tlumí bolest, pročišťuje dráhy, zklidňuje ducha, projasňuje zrak apod. V moderní léčebné praxi se v kombinaci s dalšími body používá např. při léčbě nachlazení, bolestí hlavy, bolesti zubů, neurastenie, lícní parézy, hemiplegie, k různým anestetickým účelům apod......
Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí

Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí


SHENMEN (šen-men, HT7)
Bod Shenmen, neboli Brána ducha, leží na ulnární (loketní) straně resp. konci příčné rýhy zápěstní. Znak Shen (duch) v názvu bodu odráží schopnost tohoto bodu léčit resp. ovlivnit "choroby ducha" (mysli), především nespavost, neurastenii, bušení srdce, slabou paměť, podrážděnost apod., a také může být odkazem na fukci srdce uchovávat ducha (shen), poněvadž bod Shenmen leží na dráze srdce. V kombinaci s dalšími body se používá zejména při léčbě neurastenie, bušení srdce, srdečních a duševních chorob, nedostatku vůle, nespavosti, nadměrného snění, angíny pectoris, podrážděnosti, epilepsie, pocitu horkosti v dlaních, hysterie, bolesti v podžeberní oblasti.
Shenmen | HT07 - šen-men, brána ducha

Shenmen | HT07 - šen-men, brána ducha


NEIGUAN (nej-kuan, PC6)
Neiguan, v překladuVnitřní průchod, se nachází na vnitřní straně předloktí, 2 cuny (cchuny) nad zápěstní rýhou, mezi dvěma šlachami. Tento bod podle tradičních funkcí zklidňuje ducha, reguluje čchi, zmírňuje bolest, uvolňuje hruď a harmonizuje žaludek. V kombinaci s dalšími body se používá při léčbě revmatické choroby srdeční, šoku, nespavosti, bušení srdce, zvracení, nevolnosti, bolestí na prsou, při migrenózních bolestech hlavy, epilepsii, duševních chorobách, hysterii apod. Tento bod je také velmi vhodný u žen, které trpí na předmenstruační deprese a podrážděnost.
Neiguan | PC06 - nej-kuan

Neiguan | PC06 - nej-kuan


SANYINJIAO (san-jin-ťiao, SP6)
Sanyinjiao znamená v překladu Protnutí tří jin a naznačuje, že se v tomto bodě kříží tři jinové dráhy, konkrétně dráha sleziny (na které samotný bod leží), dráha ledvin a dráha jater. Bod se nachází na zadním okraji kosti holenní, 3 cuny (cchuny) nad středem vnitřního kotníku. V čínské medicíně se tento bod používá v kombinaci s dalšími body např. při léčbě inkontinence (neschopnost udržet moč), pomočování, bolestivé nebo nepravidelné menstruaci, neurastenie, nespavosti, poklesu dělohy, neplodnosti, chorobách pohlavního ústrojí, ochrnutí dolních končetin, ekzému, neurodermatitidy apod.
Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao


TAICHONG (tchaj-čchung, LR3)
Taichong neboli v překladu Velká vlna, leží na nártu, v prohlubni mezikostního prostoru prvního záprstí nohy resp. mezi prvním a druhým záprstím. Tradičně se tento bod používal ke zklidnění jater (na jejichž dráze také leží), pro zmírnění křečí a ke zklidnění mysli. V současné léčebné praxi se používá zejména při nervozitě (zejména s bodem Hegu tvoří velice účinnou kombinaci ke zklidnění), bolestech hlavy, nespavosti, depresích, vysokém krevním tlaku, epilepsii, nepravidelné menstruaci, zarudlosti a bolestivosti očí.
Taichong | LR03 - tchaj-čchung

Taichong | LR03 - tchaj-čchung


Autor textu: Rostislav Balner

Další odkazy:
LI04 - hegu, che-ku
HT07 - shenmen, šen-men
PC06 - neiguan, nej-kuan
SP06 - sanyinjiao, san-jin-ťiao
LR03 - taichong, tchaj-čchung
Cuny - praktická aplikace

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Léčba nervozity a zmírnění stresu - LI4, HT7, PC6, SP6, LR3
Léčba nervozity a zmírnění stresu - LI4, HT7, PC6, SP6, LR3