Miloš Vymazal: Redukce větru (vypouštění, rozptylování)

Pro rozptýlení větru z důvodu zmírnění vnějších symptomů se používají body:
GB20 - fengchi, feng-čch´
GV16 - fengfu, feng-fu
TE05 - waiguan, waj-kuan
LI04 - hegu, che-ku

Body jsou nabodávány vypouštěcí metodou. Je také velice důležíté, zda se jedná o syndrom větrného chladu nebo o syndrom větrné horkosti, což je nutné pečlivě rozlišit za pomocí čtyř vyšetřovacích metod.
Zdroj: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Fengchi | GB20 - feng-čch

Fengchi | GB20 - feng-čch

Fengfu | GV16 - feng-fu

Fengfu | GV16 - feng-fu

Waiguan | TE05 - waj-kuan

Waiguan | TE05 - waj-kuan

Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí

Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí


Další odkazy:
Vnitřní vítr - NEI FENG
Vnější vítr - FENG XIE QI
Zevní chladný vítr – FENG HAN
Zevní horký vítr -  FENG RE

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com