Michaela Klimešová: Čínský název: 海桐皮 Hai tong pi
Botanický název: Erithrinna
Latinský název užívané části: Cortex Erythrinnae
Český název: zarděnice
Český název užívané části: Kůra zarděnice
Anglický název: Coral Bean Back
Obsaženo ve směsi:
XUAN BI WAN | Ochlazení žhavé lávy 202

XUAN BI WAN | Ochlazení žhavé lávy 202

cz
Čínské byliny (Hai tong pi)
Čínské byliny (Hai tong pi)