Miloš Vymazal: Ossa cuneiformia - kosti klínové

Tři kosti klínovité tvoří součást zánártí. Proximálně mají spojení s os naviculare, distálně s I.-III. metatarsem. Laterální kost má fibulárně skloubení s os cuboideum.

Rozeznáváme tři tyto kosti:
os cuneiforme mediale – největší;
os cuneiforme intermedium – nejmenší;
os cuneiforme laterale.

Další odkazy
Anatomie / Kosterní systém
Latinské názvy - hlavní části těla
Ossa*

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Ossa cuneiformia - kosti klínové
Ossa cuneiformia - kosti klínové