Miloš Vymazal: Moxa - nejefektivnější forma léčby teplem
Autor: MUDr. Doris Danielová

CO JE TO MOXA?
Jednou z vynikajících metod, která patří do sféry CAM, je právě moxa. Bohužel (na rozdíl například od dnes již rychle se šířící popularity baňkování) dosud tato metoda není v našich zemích patřičně doceněna a (což jest s obzvláštním podivem) i mnozí lékaři praktikující akupunkturu ji vůbec neužívají.
Podstatou této léčby je prohřívání určitých přesně definovaných míst (akupunkturních bodů či částí akupunkturních drah) doutníkem (či cigaretou nebo jinou formou slisovaných bylin), která se samozřejmě nekouří, ale pouze nad svíčkou zapálí.
Ukázka textu z knihy

Obsah knihy
ČÁST TEORETICKÁ
PRVNÍ ČÁST: ZÁKLADNÍ INFORMACE O MOXOVÁNÍ
Srovnání školské (vědecké, klasické) medicíny a medicíny komplementrání (alternativní) Co je to moxa, odkud k nám přišla a kdy a jak se používá?
Postup při moxování
Druhy moxy
Zásady bezpečnosti, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, stopy po moxování
Základní druhy provádění ošetření moxou
Určení typu pacienta a následné určení typu léčby
Častost opakování léčby moxou

DRUHÁ ČÁST: LÉČBA MOXOU PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY — ZÁKLADNÍ POJMY, ORGÁNY, DRÁHY
Základ čtení a transkripce čínských slov
Stručné vysvětlení základních čínských pojmů týkajících se zdraví, nemoci
a uzpůsobení světa
-    jin, jang a teorie pěti prvků
-    přehled příslušnosti orgánů, emocí, barev atd. k jednotlivým prvkům
-    praktický příklad aplikace teorie pěti prvků — rozbor Vody
-    učení o čchi, krvi a tělních tekutinách
-    učení o vnitřních orgánech: orgány piné, duté a zvláštní
-    koloběh čchi v orgánech („orgánové hodiny")
Průběh 12 hlavních, řádných a 8 mimořádných meridiánů (=
akupunkturních drah) na těle člověka, jejich hlavní body a využitelnost pro
baňkování.
-    čínské měrné jednotky
-    tři jinové meridiány ruky
-    tři jangové meridiány ruky
-    tři jangové meridiány nohy
-    tři jinové meridiány nohy
Dvě nejužívanější dráhy z osmi mimořádných:
-    řídící dráha (GV)
-    dráha početí (CV)
Mimořádné (extra body)

TŘETÍ ČÁST: VZNIK A VÝVOJ NEMOCI DLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Vnější příčiny nemocí, vnitřní příčiny nemocí, další příčiny.
Vývoj nemoci a základní chorobné procesy
Nemoci v drahách (meridiánech), .jimiž proudí čchi
Nemoci plných (cang) orgánů
Nemoci dutých (fu) orgánů
Nemoci zvláštních orgánů

ČTVRTÁ ČÁST: DIAGNOSTIKA PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Pozorování, poslech, čich, dotazování, pohmat aj.
Diagnostika podle osmeré osnovy (pa kang), diagnostika podle příčin nemocí, diagnostika podle čchi a krve, diagnostika podle 4 vrstev, diagnostika podle meridiánů, orgánů aj.

PÁTÁ ČÁST: ZPŮSOBY LÉČBY
Podpora řádného, odstranění škodlivého, přihlédnutí ke konstituci pacienta, klimatu a podnebnému pásmu, metody léčby

ČÁST PRAKTICKÁ
Příprava pacienta, prostředí a terapeuta, vybavení místnosti, přístup terapeuta, provedení procedury,  zakončení procedury, doporučení opakování léčby.

KONKRÉTNÍ POSTUPY PŘI LÉČBĚ JEDNOTLIVÝCH NEMOCÍ ČI POTÍŽÍ

SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÝCH POJMŮ

PŘÍKLADY "RECEPTŮ" NA MOXU DÁVANÉ PACIENTŮM

DOPORUČENÁ LITERATURA KE STUDIU

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Moxa - nejefektivnější forma léčby teplem
Moxa - nejefektivnější forma léčby teplem