MUDr. Petr Hoffmann: Vysoký krevní tlak (Hypertenze)
Vysoký krevní tlak (hypertenze) je dnes občas nazýván „tichým zabijákem lidstva“, protože třetina z těch, kteří jím trpí, o něm ani neví. Emoční zátěž a nepatřičná strava se čím dál víc skrytě a plíživě projevuje na zdraví dnešní populace. Nejčastějšími subjektivními příznaky, podle kterých si člověk sám může poznat počínající hypertenzi, jsou podle čínské medicíny bolesti hlavy, závratě, pískání v uších či nejasné vidění. Dalšími příznaky pak jsou podrážděnost, vnitřní neklid, náladovost, nespavost, pocit tlaku na prsou, poruchy paměti, zapomínání, zarudlý obličej a mravenčení či mrtvění končetin.

Západní pohled na hypertenzi
V západní medicíně je hypertenze řazena mezi tzv. primárně esenciální idiopatické onemocnění, tj. mezi onemocnění, u kterých nelze zjistit příčinu vzniku (kromě 5 % hypertenze, jež je vzácně způsobena sekundárně nádorem, cévní stenózou, hormonální nerovnováhou). Proto i léčba z pohledu západní medicíny tomu odpovídá, tedy povětšinou symptomatická (tj. tlumení příznaků) a obvykle doživotní. Jen 10 % pacientů je léčeno kauzálně (tj. podle příčiny). Optimální krevní tlak u dospělých by měl být kolem 120/80 mm Hg (rtuťového sloupce). Jako obvykle je vše vždy individuální a relativní, takže i zde záleží na věku, fyzické konstituci a povaze pacienta. Hranicí pro sledování krevního tlaku je hodnota 130/85, hranicí pro léčbu je pak hodnota 140/90. Krevní tlak je tvořen dvěma složkami – vyšší naměřené číslo odpovídá tlaku srdce (systola), které vypuzuje krev, nižší naměřené číslo pak odpovídá elasticitě cév (diastole), která pod tlakem vrací krev zpět do srdce.

Krevní oběh záleží ještě na dalších pěti fyziologických faktorech:
- na velikosti stahu srdce, tedy jakési srdeční pumpy, kdy u srdeční nedostatečnosti je malý vypuzovací objem krve.
Terapie: kardiotonika (léky posilující srdce) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně nedostatečnosti krve XUE XU

- na elastičnosti cév (elastičnost cév s věkem klesá, léčba to bere v úvahu)
Terapie: betablokátory nebo antihypertenziva (ACE, ARB) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně vzestupu jaterního jangu GAN YANG SHI, vnitřního větru NEI FENG a jaterního ohně GAN HUO

- na periferní rezistenci (tj. na odporu cév po těle).
Terapie: alfablokátory, kalciové blokátory – tento stav může odpovídat v čínské medicíně hlenu TAN

- na objemu krve v organizmu, neboť čím více krve, tím více vody se zadržuje v těle
Terapie: diuretika (močopudné léky) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně nedostatečnosti jangu ledvin YANG XU

- na hustotě krve
Terapie: antikoagulancia (protisrážlivé léky) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně blokádě krve YU XUE
cz
Hypertenze - vysoký krevní tlak
Hypertenze - vysoký krevní tlak
MUDr. Petr Hoffmann: Čínský pohled na hypertenzi
Dědičnost
Žádný člověk nevznikne náhle mávnutím kouzelného proutku sám o sobě, ale je konečným výsledkem a „šlechtitelským produktem“ (ne však vždy ušlechtilým) předchozích generací, které vytvořily svým způsobem života určitý terén a určité vlohy pro možný vznik určitých nemocí. V případě hypertenze se mocná genetika uplatňuje jak u fyzické, tak u psychické konstituce. Pokud naši předci byli podsadití, tlustí či vysoce emoční,zlostní a choleričtí, mohou tyto zděděné předpoklady zavdávat příčinu k oprávněným obavám do budoucna. Měli bychom se tudíž vystříhat všeho, co může vyvolat hypertenzi. Takovými posledními kapkami do naplněného sudu, který vzápětí přeteče či vybuchne, jsou nadměrné či negativní emoce: strach, podrážděnost, vnitřní neklid, potlačený hněv a zloba, nebo naopak navenek vyjádřený hněv a zloba – to vše organizmu neprospívá a přilévá jen olej do ohně.

Životospráva
Pravidelné každodenní zvyky, jako je cvičení, spánek a práce, dávají našemu tělu určitý řád a pořádek. Vyvíjí se od dětství, jsou hluboce zakořeněné a jejich porušení ve středním věku (mezi 40. a 50. rokem života) může vést k hypertenzi, pokud už není vyvolána dědičností.

Cvičit bychom měli každý den, pokud možno ve stejnou dobu, pohyb by měl být přiměřený, s postupným zvyšováním dávky. Pokud cvičíme nepravidelně, kupř. 2x týdně, není to z hlediska čínské medicíny dobré, neboť dochází k narušení krevního oběhu a ke zranění (oslabení) jinu, což z dlouhodobého hlediska může vyvolat hypertenzi. Pokud necvičíme vůbec, je to taky špatně. Nadměrné, příliš zatěžující cvičení do úmoru a totálního vyčerpání, i nicnedělání a nečinnost – to obojí může vést k hypertenzi.

Spánek, který je nedostatečný (krátký) či nekvalitní (povrchový s probouzením se), postupně vede k oslabení jinu, a to zase vede k hypertenzi.

Práce, která je nadměrná, ať už fyzická či duševní, vede k únavě a k přepracovanosti, jež oslabuje krev xue a energii čchi sleziny a postupně tak vede k hypertenzi.

Emoce
Lidské chování a extrémní emoce mohou vyvolat hypertenzi. Jakékoliv emoce, ať již pozitivní či negativní, pokud jsou nadměrné či dlouhodobé, ve svém důsledku nakonec po čase vedou k vytvoření srdečního ohně nebo k vzestupu jangu, jež mohou vyvolat hypertenzi. Takové emoce jsou u hypertenze podstatně závažnější než vliv stravy. Zdravá brokolice snědená ve stresu při pracovním obědě má v konečném důsledku podstatně větší škodlivé účinky na náš organizmus (a tedy i na vznik hypertenze), než v pohodě a v klidu spořádaný nezdravý řízek.

Predispozici k hypertenzi mají lidé s těmito vlastnostmi a chováním: nároční, akurátní, perfekcionisté, neschopní být nad věcí (neumí se povznést), bez empatie, sobečtí, žárliví, tvrdohlaví, neústupní, nepřizpůsobiví, prosazující pouze svoje stanoviska, vzdorovití, soupeřiví, odvážní, riskující, závistiví, ambiciózní, nepřístupní, netolerantní, důležití, neschopní se uvolnit, vztahovační, lidé „stažení“ a uzavření do sebe, vzteklí, zlostní, choleričtí, agresivní, nepřiměřeně radostní, ustrašení, stresovaní, frustrovaní, přeceňující svoje možnosti, nereální, toužící po slávě (polní trávě), úspěchu, moci, penězích, dále lidé s nadměrným egem, přeceňující svoje schopnosti, workholici, lidé afektovaní i ti, kteří dělají něco, na co nemají... Všechny tyto emoce a povahy jsou sice jangové, ale zároveň jim chybí prostředky k realizaci, tedy jin. A čím větší deficit jinu, tím větší nerovnováha mezi jinem a jangem a tím i větší riziko vzniku hypertenze.

Nejdůležitější emocí je hněv, dále nadměrná radost a nepřiměřené starosti!

Hypertenze z emoční zátěže vzniká postupným oslabováním energie čchi, tím se čchi tlačí buď příliš nahoru (jangové emoce jako je radost a hněv) nebo čchi nemůže klesat dolů (jinové emoce jako je smutek, strach a starosti).

Strava
Strava je kapitolou sama o sobě.

U hypertenze je zapotřebí zdůraznit 6 nejdůležitějších parametrů:

Způsob přípravy jídla – každá potravina, která je ve styku s ohněm, vyvolává v organizmu toxické horko RE DU, jež může vyvolat hypertenzi. Jsou to jídla grilovaná, smažená či řádně vypečená (ta pak hypertoniky v budoucnu také řádně vypečou...). Rovněž i jídla z mikrovlnek, která je třeba nechat dostatečně vychladnout. Nejvhodnější jsou pro hypertoniky jídla dušená či vařená, pokud to jsou schopni akceptovat.

Chuť – potrava, která je silně kořeněná, ostrá, slaná, rychle připravovaná („minutky“), na velkém ohni, výrazné chuti – to vše vede k rozvoji vnitřního horka RE a později i ke vzniku hypertenze.

Tuky – nadměrná konzumace živočišných tuků oslabuje slezinu a podporuje vznik hlenu TAN, jenž se usazuje na stěnách cév, čímž snižuje jejich průměr a zákonitě i zvyšuje tlak. Čínská medicína upřednostňuje však sádlo a máslo na rozdíl od západní preference ztužených tuků, neboť tyto syntetické tuky, jež byly vyráběny hlavně v době války jako náhražky tuků, jsou našemu tělu přirozeně cizí a náš organizmus je velmi těžko rozkládá a stojí ho to mnoho sil (vyčerpává čchi sleziny). Vzpomeňte jen na vazelínu, namazanou na oji kol, která se v létě nerozloží ani za čtyřicetistupňového horka, zatímco po sádle by za chvilku nezbyl ani mastný flek...

Alkohol – je vždy povahy jang a přináší horko RE do organizmu, které později může vyvolat hypertenzi. Alkohol obecně rozptyluje energii čchi, obzvlášť ve spojení s emocemi. Vládne mylná představa, že po vypití skleničky se člověk „uvolní“ a jang rozproudí, ale není to pravda. Alkohol naopak ještě víc rozptyluje jang a vede k jeho úbytku. Ten později chybí, a proto alkohol může vyvolávat i deprese. Pravidelnost stravování – nepravidelná strava, nadměrná či častá oslabuje slezinu, jež pak nemůže produkovat dostatek energie čchi a krve xue. Nedostatek krve XUE XU vede ke vzestupu jaterního jangu GAN YANG SHI a po čase i ke vzniku vnitřního větru NEI FENG. Srdce díky oslabené krvi musí pracovat rychleji, časem se unaví, což má za následek rozvoj hypertenze.

Inhalace – silné čichové vjemy jako silné vůně, zápachy, čistící prostředky, dlouhodobá práce v chemické továrně, ale i chemoterapie vyvolávají vznik horkého toxinu RE DU, jenž může způsobovat i rakovinné bujení.

Všeobecně se u hypertenze doporučuje omezit stimulující a jangová jídla, jako je černá káva, alkohol, kořeněná jídla, tučná masa, kuře, zajíc, skopové, divočina, sůl a koření, naopak všeobecně vhodné potraviny jsou lilek, celer, rajčata, česnek, obiloviny, rýže, vařené hovězí a vepřové, veškeré ryby (každá ryba je vždy lepší než červené maso) a vše, co pochází z moře.

Sex
Přirozená sexualita, která odpovídá fyzické konstituci, esenci ledvin, věku, ročnímu období a stravě, je naprosto fyziologická a nezraňuje ledviny, jež jsou pak silné a nemusejí čerpat energii ze svých rezerv. Naopak nepřirozený je z hlediska čínské medicíny jakýkoliv exces, tedy i v sexu. Takovými nepříznivými okolnostmi v sexu jsou hlad, únava, přejedení, nadměrný věk, zimní roční období či sex bezprostředně po jídle. Úplnou katastrofou pak je modelová situace, kdy organizmus je ve stavu nedostatku, člověk se přejí, opije alkoholem a navíc je leden... Pak může být na hypertenzi, popřípadě i na nekvalitního potomka, zaděláno! Sexuální akt je totiž maximálně vybuzený stav jang, jenž zákonitě vede k poklesu jinu (něco za něco) a posléze i k rozvoji hypertenze. Je třeba vždy ponechat studánce (ledvinné esenci JING) určitý čas na regeneraci, aby se zase doplnila vodou (jin), jinak častým a nadměrným odběrem (doslova stoupajícím jangem) pramen strhneme a voda vyschne...

Co je „nadměrný sex“?
Nadměrnou sexuální aktivitou se rozumí ejakulace u mužů a orgasmus u žen. Sexuální aktivita, která není zakončena orgasmem, neoslabuje esenci ledvin. Normální sexuální aktivita však ledviny neoslabuje v případě, že dojde k zotavení a obnovení esence ledvin. Co je to normální či nadměrná sexuální aktivita, je individuální. Co je pro člověka se slabou konstitucí ledvin nadměrné, to může být pro člověka s normální konstitucí obvyklé apod.

Nadměrná sexuální aktivita je tehdy, když se objeví po sexu známky únavy, závratí, rozostřeného vidění, bolestí v bedrech, slabosti v kolenou a časté močení. Sexuální aktivita měla by být přizpůsobena věku, fyzické kondici a ročnímu období.

Přirozená ejakulace u mužů dle věku:
VěkDobré zdravíPrůměrné zdraví
152x denně1x denně
202x denně1x denně
]301x denněobden
40každý 3. denkaždý 4. den
50každý 5. denkaždý 10. den
60každý 10. denkaždý 20. den
70každý 30. dennikdy
Toto jsou pouze všeobecná doporučení. Sexuální aktivita by měla být omezena v případě nedostatečnosti krve a energie čchi, a zvláště pak v případě nedostatečnosti esence ledvin. Podobně i podle ročních období by měla být sexuální aktivita přizpůsobena, a to tak, že největší by měla být na jaře a nejmenší v zimě. Kupř. impotence či předčasná ejakulace u mužů či předčasné porody u žen mohou být důsledkem nadměrné sexuální aktivity.

Zdravá sexuální síla odpovídá také zdravé a silné ledvinné energii.Oslabení ledvinného jangu YANG XU vede k poklesu sexuální chuti s neschopností užít si sex a dosáhnout orgasmu. Oslabení ledvinového jinu má v těžkých případech za následek vznik prázdného ohně HUO XU, který nemůže být nadměrnou sexuální aktivitou uspokojen. Takový člověk může mít živé erotické sny, vyúsťující v noční poluci u mužů a orgasmus u žen. Proto při ztrátě libida posilujeme ledvinný jang (Slast uprostřed noci – kód 172) a při nadměrné sexuální chuti naopak posilujeme ledvinný jin (Svěžest podvečerní pagody – kód 185).
YOU GUI WAN | Slast uprostřed noci 172

YOU GUI WAN | Slast uprostřed noci 172

ZHI BAI DI HUANG WAN | Svěžest podvečerní pagody 185

ZHI BAI DI HUANG WAN | Svěžest podvečerní pagody 185Vývoj hypertenze
Vznik a vývoj hypertenze může být buď postupný (u stavů nedostatku jako je nedostatečnost jinu či krve xue), nebo rychlý (u stavů nadbytku kupř. jaterního jangu GAN YANG SHI).

Pozvolný vývoj má 3 etapy:
1. etapa je bez jakýchkoliv příznaků, pouze diastolický tlak (tj. ten druhý, nižší číselný údaj) je zvýšený na 90, ať již přechodně či trvale. Má obvykle vztah k dědičnosti – viz výše.

2. etapa je již s počínajícími příznaky, které se postupně objevují i při normálním krevním tlaku: závratě, bolesti hlavy, pískání v uších, kolísavý krevní tlak, obzvláště po jídle je diastolický tlak mezi 90 – 100.

3.etapa je plně vyjádřena i ostatními příznaky, jako je nespavost, neklid, mravenčení či brnění končetin, zarudlý obličej, zapomínání, bušení srdce a trvale zvýšený diastolický tlak na 120 – 130. Tento stav se může „zvrhnout“ do rychlého procesu nebo do mozkové mrtvice.

Rychlý vývoj se odehrává během několika měsíců a příznaky se projeví do 1 roku. Postiženy jsou spíše mladší ročníky a stav souvisí s dědičností a nesprávnou životosprávou. Diastolický tlak je trvale mezi 120 až i 140 a na vině je většinoustoupající jaterní jang GAN YANG SHI a vnitřní vítr NEI FENG. Projevuje se příznaky, jako jsou prudké a ostré bolesti hlavy, poruchy vidění se závratěmi, někdy až mozková mrtvice s dezorientací, mdloby, obtížným vyjadřováním a obrnou poloviny těla. Dle čínské medicíny brnění jedné poloviny těla, obzvláště pak horní a levé, může být předzvěstí vnitřního větru NEI FENG, který, pokud není správně zaléčen, se může do 3 let projevit právě těmito příznaky či mozkovou mrtvicí.


Příčiny a léčba hypertenze
Podle čínské medicíny odpovídají za vznik hypertenze čtyři hlavní faktory:

VNITŘNÍ VÍTR – NEI FENG
OHEŇ – HUO
HLEN – TAN
BLOKÁDA KRVE – YU XUE

Psychoterapie

Psychoterapie je u hypertenze spolu s užíváním bylinných směsí nejefektivnější příčinnou léčbou. Spočívá ve změně životosprávy, a to nejen jídelníčku, ale i zavedení pravidelnosti, přiměřenosti a vyváženosti mezi bděním a spánkem, prací a dovolenou, prací fyzickou a duševní, mezi sportováním a relaxací...

Lidé s hypertenzí však většinou nejsou ochotni naslouchat takovýmto, podle nich zbytečným radám a řečem. Mají přece svoji hlavu a ví nejlépe, jak na to! Pak můžeme jít tou cestou, že jim decentně připomínáme myšlenku na smrt, a snažíme se je přimět, aby se občas zamysleli nad smyslem svého konání a života vůbec. „Život jsou nekončící prázdniny“ říká jedno čínské přísloví a připomíná ono latinské „Carpe diem“ čili užij si dne, a to se všemi jeho radostmi i starostmi. Koneckonců i český klasik pravil, že každého dne se něco krásného začíná a každého dne se i něco krásného končí. Člověk by měl využívat (v rozumné míře) všeho kolem sebe, aniž by měl touhu to vše vlastnit, tak jako třeba na dovolené v luxusním hotelu, kde lze použít bazén, saunu, tenisový kurt apod. Až umřeme, stejně si nic s sebou nevezmeme, protože „smuteční rubáš kapsy nemá“.

Ostatně i Jára Cimrman prohlašoval, že „je zakázáno cokoliv s sebou bráti do hrobu!“ Co všechno vede ke zvýšení jangu, a tedy i k možnému vzniku hypertenze? Sledování hororů, akčních filmů, sportovních přenosů, občas i zpráv a televizních novin, poslech příliš hlasité hudby či hudby ze sluchátek, hazardní hry, automaty, sázky.

Adrenalinu je kolem nás dost a dost a někteří lidé ho ještě podvědomě vyhledávají, nebo si ho vytvářejí – kupř. je zajímavé, že v adrenalinové (jangové) době válek, zemětřesení, tsunami či povodní nikdo nemá tendenci provozovat sporty typu bungee jumping. Jejich boom nastává vždy až v období klidu, kdy tento adrenalin jaksi chybí. Místo těchto jangových činností a sportů bychom se měli věnovat spíš čtení (i básní), umění, filozofii, výstavám (ne aukcím!), procházkám do přírody, pomalým, uklidňujícím cvičením typu čchi-kung a taj-čchi a podobně, abychom tak zpomalili a přibrzdili rychlík života nezadržitelně se řítící do tunelu, z kterého se již nevyjíždí... Měli bychom se poněkud zklidnit. „Někteří nosí buvolí kůži, jiní zase musí nosit luk a šípy“ – tento konfuciánský výrok chce říct, že někteří lidé (rychlí, akční – náš případ) by měli zpomalit a ubrat, tak jako buvolí potah pomalu brouzdá v rýžovém poli, jiní (lidé pomalí, těžkopádní) by naopak měli dosahovat svých cílů rychleji a přímočařeji, jako když vypuštěný šíp zasáhne svůj cíl.

Člověk je zvláštní tvor – jakmile se mu vede dobře, netrvá dlouho a sám se postará o to, aby tomu tak nebylo. Vždy se něco přihodí, nebo si něco přivodí a hned je zase vše jinak. To je takový jin a jang v praxi, nahoru, dolů, prostě jakási houpačka života. Jde jen o to, abychom z té houpačky nespadli a ustáli i případné pády a otřesy, abychom uměli vzít rozum do hrsti, oddělit zrno od plev a vybalancovat i z té největší šlamastyky. I tady platí, že co člověka nezabije, to ho posílí, ale zároveň i konstatování, že člověka můžete sice porazit, nikdy však zničit!
Editoval patentnimedicina (14.07. 2017 15:05)