Miloš Vymazal: Qigong 气功 / 氣功  - čchi-kung, energetická cvičení
qikong, qi gong

Čchi-kung (také qigong, čtěte čí-kung) je obecně vnímán jako tradiční čínská cvičení, která pěstují čchi (qi) neboli „vitální energii“. Všeobecný název označuje praxi, která se zabývá kultivací (zušlechťováním) lidského těla. V posledních desetiletích byl čchi-kung značně populární zejména v Číně a začal se dostávat i do západních zemí. Původ čchi-kungu se datuje do doby kulturní revoluce v Číně, kdy tehdejším čínským režimem pronásledované náboženské a duchovní směry buddhismu a taoismu, převzali moderní názvy a přejmenovali se na různé druhy čchi-kungu, aby unikli politické persekuci komunistického režimu. Čchi-kung jsou tedy ve skutečnosti různá duchovní učení škol, směrů či náboženství buddhismu a taoismu.

Kromě rozvoje fyzického těla se čchi-kung zabývá také rozvojem mysli. Nauky o rozvoji mysli obsahují teorie o morálních hodnotách, ctnosti (čínsky de nebo te) a charakteru (čínsky xin xing). Hlubší nauky čchi-kungu jsou na západě též označovány jako školy magie nebo učení metafyzické a obsahují výklad takzvaných nadpřirozených lidských schopností jako je třetí oko (epifýza) a s ním spojené předvídání a vidění budoucnosti, mimosmyslové vnímání, dále také levitace, telepatie, teleportace a dalších.
Zdroj textu Wikipedie

Další odkazy
Čchi kung - cvičení a meditace
Qigong*
Qi*


Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Čchi-kung, energetické cvičení (Qigong)
Čchi-kung, energetické cvičení (Qigong)