Miloš Vymazal: Srdce řídí krev a cévy (sin ču süe-maj)

Tato formulace vyjadřuje dvě skutečnosti: jednak že srdce má na starosti krev (süe), ve smyslu ovlivňování kvality a cirkulace krevní tekutiny, a jednak že ovlivňuje i kvalitu a stav celého systému drah krevního oběhu, tj. tepen, žil i vlásečnic. Čínská medicína pro ně většinou užívá souborné pojmenování maj, resp. süe maj, a charakterizuje je tak, že jsou "skladišti krve" (süe č´fu).

Když je srdce v dobré kondici, tj. má harmonickou svou čchi, potom je krev zdravá a má správnou konzistenci, a také cévy maj jsou pružné a průchodné, takže krev proudí bez překážek po celém těle. Když srdce, resp. jeho čchi, není v harmonii, odráží se to negativně i na kvalitě krve a na stavu krevního oběhu.

Proudění krve zabezpečuje srdce pravidelným pulzováním, ovšem hybnou silou tohoto pulzování i pohybu krve je podle čínské medicíny srdeční čchi (sin-čchi). V tomto kontextu se o ní hovoří také jako o srdečním jangu (sin-jang), jehož protějškem je srdeční jin (sin-jin), tj. krev srdce (sin-süe). Mezi krví srdce a čchi srdce je těsná spojitost a závislost. Plná a silná čchi srdce zabezpečuje i rytmické pulzování srdce i udržování kvality krve, neboť se podílí na jejím vytváření. A naopak, dostatek zdravé krve je zárukou a podmínkou pro silnou a harmonickou čchi, jelikož krev je jedním z hlavních zdrojů znovuvytváření se čchi v organismu.

Řídící funkce srdce vzhledem ke krvi se projevuje dvěma způsoby:
1. Srdce dopravuje krev; pravidelným pulzováním, ale i tokem své čchi rozhání krev po celém těle a tím umožňuje, aby se výživa v ní obsažená dostávala do všech jeho míst - k orgánům, měkkým tkáním, kostem, pokožce, atd.
2. Srdce rodí krev; proces rození čili vytváření a doplňování krve probíhá podle čínské medicíny tak, že slezina produkuje trávením potravy esenci, kterou dopravuje do plic, kde je promíchávána s čistou čchi přijímanou ze vzduchu plícemi a následně vstupuje do srdce. V něm se přimíchává do krve, doplňuje ji a proměňuje se v ní.

Stav srdce je možno poznat na základě známých souvislostí s tváří a krevním oběhem tak, že zdravé srdce se projevuje zdravou červenou barvou tváře a pravidelným, přiměřeně silným pulzem. Trpí-li naopak srdce nedostatkem čchi a tzv. prázdnotou krve, tvář je pobledlá, jakoby bez barvy, a pulz je slabý a jemný; při srážení krve a blokování žil se objevuje popelavá tvář, modrofialová barva jazyka i rtů a dusivý pocit nebo bodavá bolest v oblasti srdce.

Zdroj textu Klasická čínská medicína I  - Základy teorie, Vladimír Ando

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Krev - srdce řídí krev a cévy
Krev - srdce řídí krev a cévy