Miloš Vymazal: 八卦 Ba gua, pakua (Pa Kua)  - osm trigramů

Osm trigramů představuje v taoistické kosmologii základní principy reality, jež je viděna jako řada osmi navzájem souvisejících konceptů. Každý trigram se skládá ze tří celých nebo přerušovaných čar představujících jang nebo jin.
Bagua | Osm trigramů

Bagua | Osm trigramůTrigramElementNázev
Voda 坎 Kan
Oheň離 Li
Hrom震 Zhen
Jezero兌 Dui
Země坤 Kun
Hora艮 Gen
Vítr巽 Xun
Nebe乾 Qian
Další odkazy
Kniha proměn
Ba*

Klíčová slova: bagua

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Bagua - osm trigramů (Bagua)
Bagua - osm trigramů (Bagua)