Stanislav Bečka: Slabomyslnost - chidai, čch´-taj

Slabomyslností se rozumí chronická nebo trvalá porucha inteligence, charakterizovaná duševní netečností, nedostatkem inteligence, hloupostí, těžkopádností. V méně závažných případech se manifestuje jako netečnost ducha, málomluvnost, duševní strnulost, letargie ducha nebo zhoršená paměť. V horších případech může být absence řeči nebo mumlání si pro sebe, chaotická mluva, bezdůvodný smích či pláč, nezájem o jídlo.

Příčiny a mechanismus nemoci, léčba založená na typu syndromu.
Hlenovitá vlhkost zamlžuje čisté otvory (hlavy, srdce)
Prázdnota čchi sleziny má za následek nahromadění vlhkosti, která se postupně přeměnuje v hlen. Jestliže ho vytvoří nadměrné množství a zamlží čisté otvory, může dojít ke slabomyslnosti.
Symtomy: duševní roztržitost, strnulý výraz, málomluvnost nebo mumlání si pro sebe, nechuť mluvit nebo se setkávat s lidmi, časté vykašlávaní hlenů, těžká hlava, rozpínání a plnost v břiše, slizský, bílý povlak na jazyku a strunovitý hladký pulz. Tento syndrom je charakteristický střídavým zhoršením a zlepšením. Úplné vyléčení je téměř nemožné.

Princip terapie: vypudit hlen, zprůchodnit otvory a zvýšit inteligenci.

Akupunktura a požehování
GV22 (ZS22) xinhui, sin-chuej - zprůchodňuje otvory a zvyšuje inteligenci
SP9 (SS9) yinliangquan, jin-ling-čchuan
ST40 (Ž40) fenglong, feng-lung
CV12 (PS12) zhongwan, čung-wan
ST36 (Ž36) zusanli, cu-san-li
Společně tyto body posilují slezinu a přeměňují hlen, vylučují vlhkost a projasňují ducha
Yinlingquan | SP09 - jin-ling-čchüan

Yinlingquan | SP09 - jin-ling-čchüan

Fenglong | ST40 - feng-lung

Fenglong | ST40 - feng-lung

Zhongwan | CV12 - čung-wan

Zhongwan | CV12 - čung-wanFytoterapie: Upravený zhimitang (č´-mi-tchang, odvar zacílený na pomatenost)
složky:
Pinelliae ternatae rhizoma (banxia, pan-sia) s vápnem upravená, 9g
Citri reticulatae pericarpium (chenpi, čchen-pchi), za míchání opékané 9g
Atractylodis macrocephalae rhizoma (baizhu, paj-ču) v otrubách za míchání opékaná 9 g
Massa medica fermentata (shenqu, šen-čch´u) za míchání opékaná 6 g
Acori graminei rhizoma (shichangpu,š´-čchang-pchu) 9 g
Poriae cocos sclerotium pararadicis (fushen, fu-šen) 9g
Polygalae tenuifoliae radix (yuanzhi, jůan-č´) upravená 6g
Panacis ginseng radix (renshen, žen-šen) 3g
Arisaematis rhizoma(tiannanxing, tchien-nan-sing) upravená 5g
Aconiti carmichaeli radix lateralis praeparata (fuzi,fu-c´) do spálení opékaná 3 g
Glycyrrhizae radix ( zhigancao, č´-kan-cchao) opékaná 6g

(hlenovitá vlhkost a slabomyslnost se dají často pozorovat u starších lidí v důchodovém věku či ležících na LDNce...je to často patrné i u dětí s vrozeným postižením a opožděným vývojem, mají mentální retardaci a často bývají i obézní (vlhko, hlen)

akupunkturní body jsou uvedeny v anglickém značení, v závorce české zkrácené označení a pak čínský přepis)

Zdroj: Terapie Tradiční Čínské Medicíny svazek 1., Philippe Sionneau, Lu Gang, Svítání 2002

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz