MUDr. Dagmar Komárková: Akupunktura  a  bolesti  bederní  páteře
bolestí zadoblasti bederní páteře se setkáváme na naší klinice velmi často. Jde o nejčastější typ muskulo – skeletálního postižení, kterým trpí během života více než 50% dospělé populace v západních zemích.

Pod pojmem bolesti bederní páteře rozumíme akutní či chronické obtíže, které postihují dolní část zad – od hranice žeber směrem distálně.
Pacient si stěžuje na silné bolesti, často s propagací do hýždí, do jedné nebo obou dolních končetin. Pozorujeme výrazné omezení hybnosti, bolesti při chůzi. Někdy udává nemocný sníženou citlivostnecitlivost v dolních končetinách.

Příčin bolestí v bederní oblasti je podle čínské medicíny několik:
1.  nadměrná fyzická zátěž -  zejm.zvedání těžkých předmětů, ale též náročné cvičení, aerobic, balet oslabuje bedra dvěma způsoby: čistě fyzicky – namáhá a vyčerpává bederní svaly na úrovni energetické – oslabuje qi ledvin  v akutním případě může nadměrná fyzická zátěž způsobit lokální stagnaci qi a krve a  vyvolat tak intenzivní bolest

2.  nadměrná sexuální aktivita
vyčerpává energii ledvin, čímž dochází ke snížení výživy zádových svalů
jedná se výlučně o chronické bolesti

3.  těhotenství a porod
na fyzické úrovni dochází k velké zátěži bederní oblasti, po stránce energetické jde opět o vyčerpání esence ledvin
bolestmi zad trpí především ženy se slabou tělesnou konstitucí, které neměly dostatečnou poporodní regeneraci nebo které měly více porodů za sebou v krátkém čase

4.  napadení zevním chladem a větrem
jde o velmi častou příčinu bolestí v zádech
oblast, která je sídlem původní energie yuanqi a sídlem ohně brány života mingmen, by měla být udržována v teple a chráněná před větrem
vystavení chladu, vlhku a větru snadno vede k usazení škodliviny ve svalech a drahách a tím k akutní nebo chronické bolesti beder

5.  duševní přepracování
bez  adekvátního odpočinku vede za několik let k nedostatku yin ledvin, ke snížené výživě v bederní oblasti a k chronickým bolestem  této oblasti

6.  nedostatek pohybu
sedavé zaměstnání, rozvoj automobilismu a obecně méně pohybu vede k oslabení svalů a vazů páteře

To vše vede k blokádě oběhu qi q krve v postižené oblasti a k oslabení energie ledvin.

V léčbě akutních i chronických bolestí bederní oblasti dosahujeme výborných výsledků akupunkturou, která dokáže zmírnit bolesti i zlepšit hybnost pacienta.

Terapeutickým principem je tedy oživení oběhu qi a krve, rozpuštění stagnací, odstranění větrného chladu a vlhkosti a vyživení energie ledvin.

Postiženou oblastí probíhá dráha močového měchýře a žlučníku, dále dráhy ústřední a řídicí, což zohledníme při výběru lokálních i vzdálených bodů.
Jehly ponecháváme napíchnuté 20 – 30 minut, důležitá je manipulace s jehlou v průběhu terapie.
Ke zmírnění obtíží, tj. k odstranění bolesti a zlepšení hybnosti pacienta, je zapotřebí většinou 10 – 15 sezení akupunktury, po 5 sezeních by měl pacient pozorovat jednoznačné zlepšení stavu. Je-li porucha způsobena vniknutím větrného chladu, bývá terapeutický efekt rychlejší než u chronických obtíží.

Velmi výhodná je při tomto onemocnění kombinace akupunktury s baňkováním postižené oblasti. Často využíváme pohyblivé baňkování i metodu guasha. Je-li bolest zhoršena chladem nebo vlhkem, mívá výborné účinky moxibusce. Úlevu od bolesti přináší rovněž tuina masáž.

Důležité je udržovat bolestivou oblast v teple, vyhýbat se chladu a průvanu, stejně jako nadměrné fyzické námaze

Přiměřené tělesné cvičení, např. qigong nebo taiji může mít naopak výborný preventivní účinek.

MUDr. Dagmar Komárková - www.inspirita.cz
cz
Bolesti bederní páteře
Bolesti bederní páteře
MUDr. Dagmar Komárková: V léčbě akutních i chronických bolestí bederní oblasti dosahujeme výborných výsledků akupunkturou, která dokáže zmírnit bolesti i zlepšit hybnost pacienta. Terapeutickým principem je tedy oživení oběhu qi a krve, rozpuštění stagnací, odstranění větrného chladu a vlhkosti a vyživení energie ledvin.

Postiženou oblastí probíhá  BL dráha močového měchýře a  GB dráha žlučníku, a dále  CV dráha ústřední a  GV dráha řídící, což zohledníme při výběru lokálních i vzdálených bodů.

U akutních případů používám příslušné Jiaji body (podle místa postižení), Yaoyan, ev. některý z Baliao bodů, na dolních končetinách podle místa propagace zejména yangové dráhy (např. BL36 Chengfu, BL40 Weizhong, BL57 Chengshan, BL60 Kunlun, GB30 Huantiao, GB31 Fengshi, GB34 Yanglingquan, GB39 Xuanzhong apod. )
Huatuojiaji | EX-B2 - huatuojiaji

Huatuojiaji | EX-B2 - huatuojiaji

Biliao | BL31-BL34 - pi-liao body

Biliao | BL31-BL34 - pi-liao body

Weizhong | BL40 - wej-čung

Weizhong | BL40 - wej-čung

Kunlun | BL60 - kchun-lun

Kunlun | BL60 - kchun-lun

Huantiao | GB30 - chuan-tchiao

Huantiao | GB30 - chuan-tchiao

Yanglingquan | GB34 - jang-ling-čchüan

Yanglingquan | GB34 - jang-ling-čchüan

Xuanzhong | GB39 - süan-čung

Xuanzhong | GB39 - süan-čung


U chronických případů využívám na zádech spíše lokální Shu body - např. BL22 Sanjiaoshu, BL23 Shenshu, BL25 Dachangshu, na dolních končetinách pak body yinových drah - KI10 Yingu, KI05 Shuiquan, KI03 Taixi, SP06 Sanyinjiao, SP03 Taibai, LR08 Ququan, LR03 Taichong.
Sanjiaoshu | BL22 - san-ťiao-šu

Sanjiaoshu | BL22 - san-ťiao-šu

Shenshu | BL23 - šen-šu

Shenshu | BL23 - šen-šu

Dachangshu | BL25 - ta-čchang-šu

Dachangshu | BL25 - ta-čchang-šu

Yingu | KI10 - jin-ku

Yingu | KI10 - jin-ku

Shuiquan | KI05 - šuej-čchüan

Shuiquan | KI05 - šuej-čchüan

Taixi | KI03 - tchaj-si

Taixi | KI03 - tchaj-si

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Taibai | SP03 - tchaj-paj

Taibai | SP03 - tchaj-paj

Ququan | LR08 - čchü-čchüan

Ququan | LR08 - čchü-čchüan

Taichong | LR03 - tchaj-čchung

Taichong | LR03 - tchaj-čchung


Z ostatních bodů připomeňme GV26 Renzhong u akutních, silných bolestí bederní páteře a extrabody Yaotongxue na horní končetině.
Shuigou | GV26 - šuej-kou

Shuigou | GV26 - šuej-kou


MUDr. Dagmar Komárková - www.inspirita.cz